गोंय

‘भाजपाच्या मंत्र्यांचो आवाज दिल्लींत नियंत्रीत आसा’

मडगाव :
केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादवान गोंयचेर रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आशिल्लो विनाशकारी तीन लायनीचो प्रकल्प लादचे पयलीं खंयचोय शास्त्रीय अभ्यास केल्लो काय ना हें उक्तें करचें, अशी मागणी विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमाव हांणी केल्या.केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादवान म्हादई उदकाच्या डायव्हर्शनाचेर उलोवपाक न्हयकार दिल्ल्याचेर प्रतिक्रिया दितना युरी आलेमाव हांणी भाजपाच्या सगळ्या मंत्र्यांचो आवाज दिल्लींत नियंत्रीत आसा अशें सांगलें. भूपेंद्र यादव हांची मर्यादा म्हाका समजूंक शकता अशें आलेमावान सांगलें.

केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री हांच्या मतान म्हादई उदकाच्या वळोवपा विशींच्या शास्त्रीय अहवालाचो अभ्यास जालो ना जाल्यार कलसा भंडुरा प्रकल्पाक पर्यावरण मंजुरी कशी मेळ्ळी आनी शास्त्रीय अहवालाचो अभ्यास करिनासतना डीपीआराक मान्यताय मेळ्ळी काय? हो प्रस्न युरी आलेमावान विचारला.
yuri alemao
डबल इंजिन भाजपा सरकार केंद्रांत आनी राज्यांत सत्तेर आयले उपरांत सावन गोंयचो विश्वासघात करता हें स्पश्ट जाता. भाजपा सरकार पिकाळ जमीन नश्ट करून नुस्तेंमारी उद्देग सोंपून गोंय भांडवलदारांच्या हातांत दिवपाक सोदता. भाजपा सरकाराचें दरेक धोरण गोंय विरोधी आसा, तें परत परत सिद्ध जालां अशें युरी आलेमाव हांणी सांगलें.रेल्वे डबल ट्रॅकिंग, वीज लायनी घालप, राष्ट्रीय म्हामार्गांचो विस्तार करप अशे तीन रेखीव प्रकल्प गोंयांत फकत पर्यावरणाचे व्हड प्रमाणांत नाश करून क्रोनी भांडवलदारांच्या सोयी खातीर यत्न करतात असो दावो युरी आलेमाव हांणी केला.आतां केंद्र सरकारान मुरगांव बंदराचेर कोळसो हाताळपाची तांक वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. सागरमाला अहवालांत मुरगांव बंदराचेर कोळसो हाताळणी 137 मी. भाजपा सरकार गोंयचो नाश करपाची तयारी करता असो आरोप युरी आलेमावान केला.

गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर एकवटीत उबे रावपाक हांव परत एक फावट लोकांक आवाहन करतां. भाजपा सरकाराक आपलीं सगळीं गोंय विरोधी धोरणां बदलपाक जबरदस्ती करपाचो वेळ आयला अशें युरी आलेमाव सांगता.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!