देश/संवसारसांस्कृतीक खबरो

‘…पूण ताणीं कोंकणी सोडलिना’


कोच्ची :

केरळचें कोंकणी लोकांक गोंय सोडून येतना सगळें सोडून येवचें पडलें पूण ताणीं कोंकणी सोडलिना अशी प्रमुख लेखक आनी प्रकाशक अभय कुमार वेलींगकार हांणी सांगलें. ५१ वें शोभकृत चैत्र कोंकणी कवि संगम आनी चार कोंकणी पुस्तकांचे प्रकाशनां निमितान कोंकणी केंद्र गोश्रीपुर आनी कोंकणी भाषा प्रचार सभा ह्या संस्थेंचे संयुक्तपणान कोच्ची चेरळाय हांगाच्या कोंकणी भाशा भवनांत जाल्ले कार्यावळींत मुखेल सोयरें ह्या नात्यान ते उलेयताले. दोनय संस्थेंचे अध्यक्ष डॉ.के.अनंत भट हांणी कार्यावळीचें यजमानपण चलेयलें.

कोंकणी जनांनी मलयाळम आपणायलें वांगडाच कोंकणीची सभावीक लिपी नागरीक स्थान दिलें. कोंकणी केंद्र गोश्रीपूर दर म्हयन्याक कविता संगम कार्यावळ करता. आज तांची 51वी कार्यावळ. हे कार्यावळीचें फलीत म्हणल्यार ‘काव्यधनुष’ हो ९५ कवींचो कवितां आसपाविलो कविता संग्रह जें आज उगतें जाता. हें उजवाडावपाचें भाग्य आमकां लाभलें. आर.एस.भास्कर, चित्तरंजन नायक आमी एन. बालकृष्णा मल्ल्या हाणीं त्रास घेतिल्ल्यान हें पुस्तक जावंक पावलें. केरळ कोंकणीचे शैलीचेर अभ्यास करचो जालो तर काव्यधनुष भोव उपकारा येतलें हातूंत दुबाव ना अशींय बाब अभयकुमार हांणी परतून सांगलें.


सुरवेक कु.अमृता एस.प्रभून हांणे प्रार्थना गीत गायलें. कोंकणी केंद्र गोश्रीपुर संस्थेचें सचिव एम.लक्ष्मण किळीकार हांणी येवकार दिलो.

सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश आनी कोंकणी केंद्र गोश्रीपुर संस्थेचे रक्षाधिकारी श्री.एस. मनोहर किणी हांणी दिवो जळोवन कार्यावळीचें उक्तावण केलें.

कोंकणी केंद्र गोश्रीपूर संस्थेन छापिल्लो १२ कोंकणी कथाकारांचो कथासंग्रह “काणीयां पेट्टारो”, गोंयचे शेणै प्रकाशनान छापिल्लो केरळांतल्या ९५ कवींचो कविता संग्रह “काव्य धनुष” हीं पुस्तकां श्री.मनोहर किणी हांणी उज्वाडायलीं.

मुंबय आशावादी प्रकाशन तयार केल्ले सरतचन्द्र शेणै हांगेलो “कवि आनी कविता” आनी एन.बालकृष्ण मल्या हांगेलो “मौन शब्द” हीं दोन डिजिटल पुस्तकां नामनेचे कोंकणी नाटक कलाकार, कवी आनी कोच्ची तिरुमल देवस्थानाचे मुख्य अर्चक एल.कृष्ण भट हाणी ह्या वेळार प्रकाशन केले.

नामनेचे कोंकणी लेखक आर.एस.भास्कर आनी नामनेचे साहित्यीक बाब वल्ली क्वाड्रोस (मुंबय) हे मुखेल सोयरे आशिल्ले. गोंयचे साहित्यीक बाब एंटनी वाज उपस्थित आशिल्ले.

केरळचे कोंकणी लोकांत आपण ल्हान अशें चिंता आसा. हें सम न्हय. ते कर्तुबांत म्हान आसाय. भारतांत पयलें कोंकणी भवन तांच्या कोचींत जाल्ले. आतां ९५ कवींचे कवितां आसपावूंन मोटो कविता संग्रह उजवाडाक हाडला. तांचीं काम महत्त्वाचेच अशीं बाब वल्ली क्वाड्रोस हांणी आपणाल्या भाषणांत सांगलें.

केरळांत पाविल्ले कोंकणी जनपदानी पयलें देवळां बांदलीं. देवळां मोंवतणींत केरी बांदल्यो. केरींत घरां बांदून केन्द्रीकृत पद्दतींत वसणूक आरांभिल्ले. ह्या सप्रदायाक लागून आपलें आचार विचार अनुष्ठान संस्कृती आनी मायभास कोंकणी संबाळून दवरपाक साध्य जाल्ले अशें आर.एस.भास्कर हांणे आपल्या उलोवपांत सांगलें.

उपरांत जाल्ले ५१ वें कोंकणी कवि संगमांत ५२ कवींनी आपणाल्यो कविता सादर केल्यो.

नामनेचे लेखक अभय कुमार वेलींगकार, वल्ली क्वाड्रोस आनी एंटनी वाज हांकां आर.एस.भास्कर हांणी शाल पागरून भोवमान केल्ले.

कोंकणी भाषा प्रचार सभेचो उपाध्यक्ष सुरेश पी.पै हाणी उपकार मानलो.

टी.डी.एल.पी.शाळेतुली कोंकणी अध्यापिका श्रीमती. सरस्वती एस.प्रभु आनी एस.एच.सी.एम.आई. पब्लिक स्कूळांतुली हिन्दी अध्यापिका श्रीमती. अनिता डी.किणी हांणीं कार्यावळीचे सूत्रसंचालन केलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!