सांस्कृतीक खबरो

साहित्य अकादमीचेवतीन ‘म्हजे नदरेतल्यान’ कार्यावळ

एरणाकुळम:
केन्द्रीय साहित्य अकादमी आनी पी जी कामत फाउंडेशन हांच्या जोडपालवान म्हजे नदरेतल्यान ही कार्यावळ आयोजीत केल्या.

जानेवारी 29 तारिखेक सांजेचे 4.30 वारांचेर एरणाकुळम हांगा दरबार हाॅल रोड हांगाचे भारत टूरीस्ट होम सभाघरांत ही कार्यावळ घडयतली.

gokuldas prabhu
नामनेचे कोंकणी लेखक के.गोकुलदास प्रभू हें ज्येष्ठ साहित्यीक भाशा तज्ञ आनी कोशकार स्वर्गस्त आर.के.राव हांगेले जीण आनी साहित्याचेर उलयतलें.

कार्यावळींत सगट कोंकणी मोग्यांनी वांटो घेवचे अशीं आयोजकांनी विनंती केल्या.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!