देश/संवसार

ही म्हजी निमाणी वेंचणूक: सिद्दारमैया

कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचे फुडारी सिद्दारमैया हांणी येवपी कर्नाटक विधानसभा वेंचणुके आदीं व्हडलो निर्णय घेतला. ही वेंचणूक म्हजी निमाणी वेंचणूक आसतली अशें तांणी सांगलें. बिदारांत बसकेंत उलयतना तांणी हे संबंदी प्रतिक्रिया दिली. मजगतीं, ताच्या निवेदना उपरांत राजकी मळार वेगवेगळीं चर्चा सुरू जाल्यांत.

‘फुडली कर्नाटक विधानसभा वेंचणूक म्हजी निमाणी वेंचणूक आसतली. हांव परत खंयचीच वेंचणूक लढोवचो ना. पूण राजकारणांत हांव सक्रीय आसतलों”, अशें सिद्दारमैयान सांगलें. ताचें विधान ‘भावनात्मक कार्ड’ म्हणून पळोवपाक लागल्यात. सिद्दारमैया परतून मुख्यमंत्री पदाचे सर्तींत आसा अशें राजकी विश्लेशक म्हणटात.

कर्नाटक विधानसभेची मुजत 24 मे 2023 दिसा सोंपता आनी सगल्या 224 जाग्यांची वेंचणूक मे 2023 पयलीं जातली. 2018 वर्सा जाल्ले वेंचणुकेंत जनता दल (सेक्युलर) आनी काँग्रेसीन राज्यांत सरकार घडयलें. पूण कांय आमदार भाजपांत आयिल्ल्यान हें सरकार पडलें आनी कर्नाटकांत भाजपा सत्तेर आयली. काँग्रेसीन भाजपाचेर घोड्याच्या वेपाराचो आरोप केल्लो.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!