देश/संवसार

वामनाश्रम स्वामीजीचे हस्तुकी आर.एस.भास्कर हांचो भौमान

मांगळूरू:

हळदीपूर शांताश्रम मठाधीश श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीचो विसावो चातूरमास मांगळूरू दोंगरकेरी वेंकटरमण देवस्थानांत चालू आसून साबार भाविकांनी स्मामीजीक भेट दिवन आशीर्वाद धेतलें.


रात्री लक्ष्मी नरसिंह दुर्गा परमेश्वरी चन्द्रमौलेश्वर देवतेंची पूजा आशिल्ली. उपरांत स्मामीजीचे प्रभाषण जालें.
ह्या वेळार कोंकणी साहित्यांत बरें योगदान दिल्ले खातीर कवी आर.एस.भास्कर हांका वामनाश्रम स्वामीजीचे हेस्तुकी शाल पांगरून आनी यादस्तीक भेटोवंन आदर जाल्ले. विनोद शेट हांणी भास्कर हांची ओळोख दिली. ह्या वेळार साबार भावीक हाजीर आशिल्ले.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!