गोंयदेश/संवसारसांस्कृतीक खबरो

विश्व कोंकणी केंद्राचे  २०२३ वरसाचे पुरस्कार जाहीर

मंगळूरचे विश्व कोंकणी केंद्र वतीन दिवचे अखील भारत मट्टचे श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरसकार -२०२३, बसती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरसकार-२०२३ आनी डा. पी दयानंद पै विश्व कोंकणी पुरसकार- २०२३  प्रकट जालां.

वरसाचे  कोंकणी साहित्य कृतीक दिवचे श्रीमती विमला वी. पै   विश्व कोंकणी साहित्य पुरसकार- २०२३ क  गोंयचे कोंकणी लेखक प्रकाश परियंकार हान्नी रचन केलेले  “पूरण”  विंचून आयलां.

वरसाचे कोंकणी कविता कृती पुरसकार -२०२३ क केरळचे कोंकणी कवी, लेखक आर एस भासकर हान्नी रचन केलेले कोंकणी कविता संकलन “चैत्र कविता” विंचून आयलां.

कोंकणी भास, साहित्य, संसकृतिचे उदरगतीक विशेष जावन देणे दिलेले म्हाल्गडेंक गौरव दिवचाक स्थापन केलेले श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान २०२३ क  गोंयचे म्हाल्गडे कोंकणी कलावीद रमानंद रायकर हांका कोंकणी भाsa, संगीत साहित्याक दिलेले अपार देणे मानून घेवन विंचून काळां.

बसती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरसकार -२०२३क बायलांगेले विभागांत  मेटमोर्फेस  सेवा संस्थे  बेंगळूरचे शकुंतला ए. भंढारकार विंचून आयलां.

बसती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरसकार -२०२३क दारलेंगेले विभागांत  मंजेश्वराचे स्नेहालय च्यारिटेबल ट्रसट चे जोसेफ क्रासता हान्नी विंचून आयलांची.

डा . पी. दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरसकार २०२३क गोंयचे लेखक रमेश लाड विंचून आयलांची.

डा. पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेषट पुरसकार २०२३क श्रीनिवास राव (कासरगोडू चिन्ना) विंचून आयलांची.

एक लाखलरूपायी सम्मानधन आनी फलक जावन हें  ७ प्रशसती वितरणा २०२४ फेबरुवरी ११ आयतार सकाळी १० गंटेक विश्व कोंकणी केंद्रांत चलचे वारषीक विश्व कोंकणी समारोह समारंभांत प्रशसती प्रदान करचे आसा.

  फेबरवरी १० आनी ११ क चलचे विश्व कोंकणी साहित्य समारोहचे अंग जावनू संजे ५.००ताकून ८.०० पऱ्यंत चारी वेवेगळे कोंकणी नाटक मंगळूरचे टी. वी. रमण पै सभागृहांत प्रदर्शन जावचे आसा.

१९९६ इसवी विश्व कोंकणी सरदार बसती वामन शेणै  हांगेले नेतृत्वारी प्रारंभ जालेले कोंकणी भास आनी संसकृती प्रतिषठान विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरचे शक्तिनगरांत स्थापन करनू कोंकणी भाषे, साहित्य, संसकृती चे अभिवृद्धीक आनी कोंकणी समुदायाचे सर्वांगीण उदरगतीक विशेष काऱ्यक्रम मांडून हाडता. अशीं विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाल शेणय हान्नी हें पत्रिका प्रकटण दिलां.  

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!