गोंय

आर्ल केरी शाळेन बाजार दीस व्हडा दबाज्यान…

पणजी :

आर्ल केरी फोंडे हांगा आशील्या सरकारी प्राथमिक शाळेच्या आवारान बाजार दिस व्हडा दबाज्यान मनयलो.
सरकारी प्राथमिक शाळा आनी पालक शिक्षक संघ हांच्या जोडपावलान बाजार दिस घडलो.

उक्तावण सुवाळ्याक आर्ल केरी फोंडे पंच सौ. आश्विनी अशोक गावडे, माजी शिक्षिका सौ. शोभा धामस्कर, पालक शिक्षक संघ अध्यक्ष मिलन गावडे, उपाध्यक्ष प्रमोद नाईक, नवो मुखेल शिकोवपी श्याम गावडे, शिक्षिका पुजा प्रताप नाईक आनी हेर हाजीर आशीले.

भुरग्यांनी नाल्ल, फळा, भाजी, सुकी सूगंटा, गोड खावपाच्यो आनी हेर वस्तू दोन वराभितर खपयल्यो. बाजार दिसाक व्हड प्रतिसाद लाभल्यान भुरगी आनी शिकोवपी खोशाल जाले.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!