गोंय
  May 14, 2023

  अन्वेषा सिंगबाळ कोंकणी भाशा मंडळाची परत एक फावट अध्यक्ष

  कोंकणी लेखक आनी कार्यकर्ती अन्वेषा सिंगबाळ कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयची अध्यक्ष म्हूण दुसर्‍या कार्यकाळा खातीर…
  देश/संवसार
  April 30, 2023

  कोच्चींत कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत वैशाख’ घडयलें

  कोची: कोकणी केन्द्र – गोश्रीपुर आनी कोंकणी भाषा प्रचार सभा एकमेळनु ५२वें प्रतिमास कोंकणी कवि…
  देश/संवसार
  April 24, 2023

  वामनाश्रम स्वामीजीची एकात्मत पदयात्रेची काशीत समाप्ती

  काशी: हळदीपूर शांताश्रम मठाधीपती श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीचीफाटलें वर्स विजयदशमी दिसा केरळच्या कालडी आदी शंकरा…
  देश/संवसार
  April 15, 2023

  वामनाश्रम स्वामीजीची एकात्मत पदयात्रा अक्षय तृतीय दिसा काशींत समाप्ती

  कोची:हळदीपूर शांताश्रम मठाधीपती श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीचीविजयदशमी दिसा केरळ कालडी आदी शंकरा जल्म क्षेत्र हांगा…
  गोंय
  April 10, 2023

  आर्ल केरी शाळेन बाजार दीस व्हडा दबाज्यान…

  पणजी : आर्ल केरी फोंडे हांगा आशील्या सरकारी प्राथमिक शाळेच्या आवारान बाजार दिस व्हडा दबाज्यान…
  गोंय
  April 9, 2023

  कोचींत शणै गोंयबाब स्मारक प्रस्नोत्तरी सर्त

  कोची: कोंकणी अस्मिताय दिसा निमितान कोचींत केरळ कोंकणी अकादमी आनी गोंयबाब यादस्तीक, पर्वरी, गोंय संस्थेंचें…
  देश/संवसार
  March 27, 2023

  ‘…पूण ताणीं कोंकणी सोडलिना’

  कोच्ची : केरळचें कोंकणी लोकांक गोंय सोडून येतना सगळें सोडून येवचें पडलें पूण ताणीं कोंकणी…
  देश/संवसार
  March 26, 2023

  भारतांतलो सगळ्यांत व्हडलो रॉकेट यशस्वीपणान उडयलो

  इसरो ही भारताची राश्ट्रीय अंतरिक्ष एजन्सी. इसरोन ह्या वर्सांनी जायतीं कामां साध्य केल्यांत. इसरोन आयज…

   देश/संवसार
   April 30, 2023

   कोच्चींत कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत वैशाख’ घडयलें

   कोची: कोकणी केन्द्र – गोश्रीपुर आनी कोंकणी भाषा प्रचार सभा एकमेळनु ५२वें प्रतिमास कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत वैशाख’ ३०…
   देश/संवसार
   April 24, 2023

   वामनाश्रम स्वामीजीची एकात्मत पदयात्रेची काशीत समाप्ती

   काशी: हळदीपूर शांताश्रम मठाधीपती श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीचीफाटलें वर्स विजयदशमी दिसा केरळच्या कालडी आदी शंकरा जल्म क्षेत्र हांगा सावन आरंभ…
   देश/संवसार
   April 15, 2023

   वामनाश्रम स्वामीजीची एकात्मत पदयात्रा अक्षय तृतीय दिसा काशींत समाप्ती

   कोची:हळदीपूर शांताश्रम मठाधीपती श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीचीविजयदशमी दिसा केरळ कालडी आदी शंकरा जल्म क्षेत्र हांगा सावन सुभारंभ जाली शंकरा एकात्मत…
   गोंय
   April 9, 2023

   कोचींत शणै गोंयबाब स्मारक प्रस्नोत्तरी सर्त

   कोची: कोंकणी अस्मिताय दिसा निमितान कोचींत केरळ कोंकणी अकादमी आनी गोंयबाब यादस्तीक, पर्वरी, गोंय संस्थेंचें जोडपालवान शेणै गोंयबाब स्मारक प्रस्नोत्तरी…
   Back to top button
   Don`t copy text!