गोंय

'समाजांचीं दुख्खा म्हज्या साहित्यांतल्यान भायर सरता'

मडगांव :समाजांतल्या वेगवेगळ्या प्रवाहांत हांव खूब फावटीं शेवटलां. त्या लोकांची जीण लागींच्यान पळोवपाची म्हाका संद मेळ्ळी. तांचीं दुख्खां, तांचे त्रास, तांचे क्लेश हाचो अणभव हांवें घेतलो आनी तें म्हज्या साहित्यांतल्यान भायर सरले. ते खातीर समाज जिणेचो म्हज्या साहित्याचेर... Read more

Sahit prakashan- Goa 2020, Theme & Design by : Aadvaith Consultancy.