गोंय

जाय उंच हावेसची देख...

अनंत अग्नी कोंकणी समाजाक आपल्या कर्तुबाचो आनी खाशेले अस्मितायेचो दिश्टावो घडोवचे पासत जाणे अडेच हजार वर्सांचो इतिहास अभ्यासलो, कोंकणी ही स्वतंत्र भास म्हूण पटोवन दिवचे खातीर चार तपां कश्ट करून कोंकणी भाशेची व्हडवीक सवंसारार पावोवचे पासत आपली जीण झरयली त्या भाशाभिमानी, इ... Read more

Sahit prakashan- Goa 2020, Theme & Design by : Aadvaith Consultancy.