गोंय

गोंयां कोविडचो 9वो बळी

पणजी :कोविड -19 चो वायट प्रभाव गोयां दर दिसा कणकणी वाडतूच वचपाक लागला. राज्यांत आज सकाळीं कोविड -19 क लागून आजूया एका दुयेंतीक जीव ववगडावचो पडला. हाचे सयत राज्यांत कोरोना खातीर मरणाच्या तोंडांत पडिल्ल्यांचो आंकडो आतां 9 जाल्लो आसा. तर सुमारेक दोन हजारां परस चड लोकांक को... Read more

Sahit prakashan- Goa 2020, Theme & Design by : Aadvaith Consultancy.