सांस्कृतीक खबरो
  September 18, 2023

  कोच्चींत घडयलें कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत भाद्रपद’

  कोच्ची: कोकणी केन्द्र – गोश्रीपुर आयोजित ५७वें प्रतिमास कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत भाद्रपद’ १७,…
  सांस्कृतीक खबरो
  September 18, 2023

  4 आनी 5 नोव्हेंबराक मंगळूरांत अ.भा. कोंकणी साहित्य संमेलन

  अखील भारतीय कोंकणी परिशदेचें ह्या वर्सा 25 वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन मंगळूरांत करपाचें…
  गोंय
  September 12, 2023

  कोंकणी भाशा मंडळाचे वर्सुकी पुरस्कार जाहीर

  मडगांव : कोंकणी भाशा मंडळाचे 2023 वर्साचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 30 सप्टेंबराक मडगांवच्या गोमंत विद्या…
  गोंय
  September 10, 2023

  भंडारी समाज आमसभा व्हड बोवाळांत…

  भंडारी समाजांतलो वाद दिसानदीस वाडत आसा. ह्या वादाचे परिणाम आयज पाजीफोंड-मडगांव हांगा जाल्ले सार्वत्रिक सभेंत…
  देश/संवसार
  August 24, 2023

  वामनाश्रम स्वामीजीचे हस्तुकी आर.एस.भास्कर हांचो भौमान

  मांगळूरू: हळदीपूर शांताश्रम मठाधीश श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीचो विसावो चातूरमास मांगळूरू दोंगरकेरी वेंकटरमण देवस्थानांत चालू…
  सांस्कृतीक खबरो
  August 20, 2023

  कोंकणी मान्यता दिवसाक लागून कोच्चींत घडयलें ‘शोभकृत श्रावण’

  कोंकणी मान्यता दिवसाक लागून २० आगस्त २०२३ आयतारा सांजे ३.३० वरांचेर कोकणी केन्द्र – गोश्रीपुर…
  देश/संवसार
  July 23, 2023

  कोच्चींत ५५ वे कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत पुरुषोत्तम’ घडयलें…

  कोची : कोकणी केन्द्र – गोश्रीपुर आयोजित ५५वें प्रतिमास कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत पुरुषोत्तम’…
  देश/संवसार
  June 28, 2023

  वामनाश्रम स्वामीजीचे चातूरमास वृत मांगळूरांत जुलै 3 तारखेक सुरू

  मांगळूरु: श्री संस्थान काशी तथा हलदीपूर मठाधीपती श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीचो चातूरमास अंदू वर्सा मांगळूर…

   देश/संवसार
   August 24, 2023

   वामनाश्रम स्वामीजीचे हस्तुकी आर.एस.भास्कर हांचो भौमान

   मांगळूरू: हळदीपूर शांताश्रम मठाधीश श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीचो विसावो चातूरमास मांगळूरू दोंगरकेरी वेंकटरमण देवस्थानांत चालू आसून साबार भाविकांनी स्मामीजीक भेट…
   देश/संवसार
   July 23, 2023

   कोच्चींत ५५ वे कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत पुरुषोत्तम’ घडयलें…

   कोची : कोकणी केन्द्र – गोश्रीपुर आयोजित ५५वें प्रतिमास कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत पुरुषोत्तम’ २३, जूलाय २०२३ आयतारा सांजे…
   देश/संवसार
   June 28, 2023

   वामनाश्रम स्वामीजीचे चातूरमास वृत मांगळूरांत जुलै 3 तारखेक सुरू

   मांगळूरु: श्री संस्थान काशी तथा हलदीपूर मठाधीपती श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजीचो चातूरमास अंदू वर्सा मांगळूर डोंगरकेरी श्री वेंकटरमण देवस्थानांत जातलो.…
   देश/संवसार
   June 26, 2023

   कोच्चींत कोंकणी कवि संगम ‘शोभकृत आषाढ’ घडयलें

   कोच्ची : कोकणी केन्द्र – गोश्रीपुर आयोजित ५४वें प्रतिमास कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत आषाढ’ २५, जून २०२३ आयतारा सांजे…
   Back to top button
   Don`t copy text!