सांस्कृतीक खबरो
  February 21, 2024

  संवसारीक मायभास दिसा निमतान आयज ‘भास-संवाद’

  कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान संवसारीक मायभास दिसा निमतान ‘भास-संवाद’ हे कार्यावळीचें आयोजन केलां.  हे कार्यावळींत…
  सांस्कृतीक खबरो
  February 19, 2024

  विश्व कोंकणी पुरस्कार प्रदान

  मंगळूरचे विश्व कोंकणी केंद्रांत दी १०-०२-२०२४ आनी ११-०२-२०२४ दोनी दिवसू “विश्व कोंकणी समारोह”  साहित्य कलोत्सव…
  देश/संवसार
  February 19, 2024

  सी.ए. पवर २५  सी.ए इंटर सीसन – ४ तरबेती शिबीर

  गावांतू मसत इतले सी.ए. परीक्षापूर्व तरबेत लभ्य आसलारीय, सामान्य सामर्थ आसुचे युवांक आत्मविश्वास वाडोवचे आनी…
  गोंय
  February 12, 2024

  कोंकणी भाशा मंडळाची ‘पेटूल’ कार्यावळ 14 फेब्रुवारीक मडगांवां

  कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयची स. मनोहरराय सरदेसाय यादस्तीक ‘पेटूल’ ही बाल गितांची, बाल साहित्याची आनी…
  गोंय
  February 10, 2024

  17 आनी 18 फेब्रूवारीक युवा कोंकणी साहित्य संमेलन

  गोवा कोंकणी अकादेमी, पणजी आनी व्ही. एम्. साळगांवकार कायदो महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान 23 वें…
  देश/संवसार
  February 10, 2024

  डॉ. प्रकाश पर्येंकार हांचे ओट्टू कोच्चींत कोंकणी कवि संगम

  कोकणी केन्द्र – गोश्रीपुर आयोजित ६१वें प्रतिमास कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत पौष’ ०४, फेब्रुवारी…
  सांस्कृतीक खबरो
  February 10, 2024

  बालकृष्ण मल्ल्या हांका कोंकणी अकादेमीचो पुरस्कार 

  एन.  बालकृष्ण मल्ल्या हांगेले कोंकणी काव्यसंग्रह “आत्मगत” क गोंय सरकाराचे गोवा कोंकणी अकादेमीन 2021 वर्साचो…
  गोंय
  February 6, 2024

  ‘गोंय हें ‘एक भारत, श्रेश्ठ भारता’चें प्रतिक’

  गोंयच्या १३३० कोटींच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ आनी बुन्यादी फातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं आयज बसयलें.…

   देश/संवसार
   February 19, 2024

   सी.ए. पवर २५  सी.ए इंटर सीसन – ४ तरबेती शिबीर

   गावांतू मसत इतले सी.ए. परीक्षापूर्व तरबेत लभ्य आसलारीय, सामान्य सामर्थ आसुचे युवांक आत्मविश्वास वाडोवचे आनी सर्व आसक्तांक मुक्त जावनू आसुचे,…
   देश/संवसार
   February 10, 2024

   डॉ. प्रकाश पर्येंकार हांचे ओट्टू कोच्चींत कोंकणी कवि संगम

   कोकणी केन्द्र – गोश्रीपुर आयोजित ६१वें प्रतिमास कोंकणी कवि संगम – ‘शोभकृत पौष’ ०४, फेब्रुवारी २०२४ आयतारा सांजे ३.३० वराचेर…
   गोंय
   February 6, 2024

   ‘गोंय हें ‘एक भारत, श्रेश्ठ भारता’चें प्रतिक’

   गोंयच्या १३३० कोटींच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ आनी बुन्यादी फातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं आयज बसयलें. हाचो फायदो थळाव्यांक जातलो. पायाभूत…
   गोंय
   January 24, 2024

   विश्व कोंकणी केंद्राचे  २०२३ वरसाचे पुरस्कार जाहीर

   मंगळूरचे विश्व कोंकणी केंद्र वतीन दिवचे अखील भारत मट्टचे श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरसकार -२०२३, बसती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरसकार-२०२३ आनी डा. पी दयानंद पै विश्व कोंकणी पुरसकार- २०२३  प्रकट जालां. वरसाचे  कोंकणी साहित्य कृतीक दिवचे श्रीमती विमला वी. पै   विश्व कोंकणी साहित्य पुरसकार- २०२३ क  गोंयचे कोंकणी लेखक प्रकाश परियंकार हान्नी रचन केलेले  “पूरण”  विंचून आयलां. वरसाचे कोंकणी कविता कृती पुरसकार -२०२३ क केरळचे कोंकणी कवी, लेखक आर एस भासकर हान्नी रचन केलेले कोंकणी कविता संकलन “चैत्र कविता” विंचून आयलां. कोंकणी भास, साहित्य, संसकृतिचे उदरगतीक विशेष जावन देणे दिलेले म्हाल्गडेंक गौरव दिवचाक स्थापन केलेले श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान २०२३ क  गोंयचे म्हाल्गडे कोंकणी कलावीद रमानंद रायकर हांका कोंकणी भाsa, संगीत साहित्याक दिलेले अपार देणे मानून घेवन विंचून काळां. बसती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरसकार -२०२३क बायलांगेले विभागांत  मेटमोर्फेस  सेवा संस्थे  बेंगळूरचे शकुंतला ए. भंढारकार विंचून आयलां. बसती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरसकार -२०२३क दारलेंगेले विभागांत  मंजेश्वराचे स्नेहालय च्यारिटेबल ट्रसट चे जोसेफ क्रासता हान्नी विंचून आयलांची. डा . पी. दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरसकार २०२३क गोंयचे लेखक रमेश लाड विंचून आयलांची. डा. पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेषट पुरसकार २०२३क श्रीनिवास राव (कासरगोडू चिन्ना) विंचून आयलांची. एक लाखलरूपायी सम्मानधन आनी फलक जावन हें  ७ प्रशसती वितरणा २०२४ फेबरुवरी ११ आयतार सकाळी १० गंटेक विश्व कोंकणी केंद्रांत चलचे वारषीक विश्व कोंकणी समारोह समारंभांत प्रशसती प्रदान करचे आसा.   फेबरवरी १० आनी ११ क चलचे विश्व कोंकणी साहित्य समारोहचे अंग जावनू संजे ५.००ताकून ८.०० पऱ्यंत चारी वेवेगळे कोंकणी नाटक मंगळूरचे टी. वी. रमण पै सभागृहांत प्रदर्शन जावचे आसा. १९९६ इसवी विश्व कोंकणी सरदार बसती वामन शेणै  हांगेले नेतृत्वारी प्रारंभ जालेले कोंकणी भास आनी संसकृती प्रतिषठान विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरचे शक्तिनगरांत स्थापन करनू कोंकणी भाषे, साहित्य, संसकृती चे अभिवृद्धीक आनी कोंकणी समुदायाचे सर्वांगीण उदरगतीक विशेष काऱ्यक्रम मांडून हाडता. अशीं विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाल शेणय हान्नी हें पत्रिका प्रकटण दिलां.  
   Back to top button
   Don`t copy text!