गोंयसांस्कृतीक खबरो

कोंकणी भाशा मंडळान घडोवन हाडलो सरकारी शिक्षकां खातीर ‘सृजन संवाद’

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय हांणी राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकार आनी एस. सी. ई. आर. टी हांच्या जोडपालवान सरकारी प्राथमीक आनी माध्यमीक शिक्षकांक मार्गदर्शन मेळचें म्हूण 11-12 डिसेंबराक दोन दिसांची सृजन संवाद ही कार्यशाळा घडोवन हाडली. दक्षीण गोंय आनी उत्तर गोंय अशें दोन कडेन जाल्ले हे कार्यशाळेंत काणी, कविता, नाटक, चित्रकला, एनिमेशन ह्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक कशे तरेन बरें शिक्षण दीवं येता हाचो आसपाव आशिल्लो. उत्तर गोंयातली कार्यशाळा सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या जोडपालवान जाली. ह्या दोनूय कार्यशाळेंत वट्ट 210 शिक्षकांची उपस्थिती आशिल्ली.


ह्या कार्यशाळेंत वेगवेगळ्या मानेस्तांनी शिक्षकांक वेगवेगळ्या सृजन कलांच्या आदारान शिक्षण कशें समृध्द करूं येता हाचें प्रशिक्षण दिलें. नयना आडारकार, चेतन आचार्य आनी पलाश अग्नी हांणी बाल साहित्य, डॉ. तन्वी कामत बांबोळकार आनी प्राजक्ता कवळेकार हांणी नाट्य, रत्नमाला दिवकार हांणी कविता आनी संगीत तशेंच सिध्देश गावणेकार हांणी एनिमेशन आनी कला ह्या माध्यमांतल्यान शिक्षकांक भोव मोलाचें मार्गदर्शन दिलें.


दक्षीण गोंयातल्या कार्यशाळेच्या उक्तावणाक रोजरी महाविद्यालयाचे प्रशासक फादर गेब्रीयल कुतीन्हो मुखेल सोयरे म्हूण उपस्थित आशिल्ले जाल्यार उत्तर गोंयातल्या कार्यशाळेचें उक्तावण सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्यो प्राचार्य प्रो. डॉ. ब्लांच मास्कारेन्हास हिच्या हस्तुकी जालें. मानेस्तांनी मंडळाच्या ह्या उपक्रमाची तोखणाय करतनाच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या फाटभुयेंर अश्या तरेच्या कार्यशाळांची गरज उक्तायली.


कोंकणी भाशा मंडळान अंदू शिक्षकां खातीर अशे तरेच्यो कार्यशाळा घडोवन हाडपाचो हावेस बाळगितना जुलय म्हयन्यांत सरकारी अनुदानीत मुळाव्या शाळांच्या शिक्षकां खातीर अश्योच दोन दिसांच्यो कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. सृजन संवादाच्या माध्यमांतल्यान गोंयभरातल्या शिक्षकां मेरेन पावपाचो हावेस मंडळान दवरला. ह्यो कार्यशाळा नेमान जायत रावतल्यो. शिक्षकांक वेळोवेळ अतिरीक्त मार्गदर्शन आनी सृजनशील साधन सुवीधा उपलब्ध जावच्यो अशें मंडळाक दिसता आनी देखून ह्या कार्यशाळांचे आयोजन मंडळ नेमान करपाक सोदता.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!