देश/संवसार

ओडिशाचो भलायकी मंत्री नबा दास संवसाराक अंतरलो

ओडिशाचो भलायकी मंत्री नबा किशोर दास उपचारा वेळार संवसाराक अंतरलो. आयज झारसुगुडा जिल्ह्यांतल्या बृजराजनगरालागीं तांचेर हल्लो जालो. एक पुलीस तांकां गोळीबार करतालो. ह्या हल्ल्या उपरांत नबा दासाक हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. पूण उपचारा वेळार ताका मरण आयलें.

ओडिशाचो भलायकी मंत्री नबा दास झारसुगुडा जिल्ह्यांत एक कार्यावळीक हाजीर रावपा खातीर गेल्लो. त्या वेळार गाडयेंतल्यान देंवल्या उपरांत तांकां गोळी लागली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एका पुलीसान गोळीबार केलो. ही गोळीबार कित्याक जाली हाचें खरें कारण अजून उक्तें जावंक ना. हाचे उपरांत रोखडोच नबा दासाक हॉस्पिटलांत दाखल केलो. ताची स्थिती गंभीर आशिल्ली. पूण उपचारा वेळार ताका मरण आयलें. हे घडणुके उपरांत वाठारांत तणाव निर्माण जालो.

मजगतीं, नबा दासाच्या मरणा उपरांत ओडिशाचो मुख्यमंत्री नवीन पाटनायक हांणी दुख्ख उक्तायलां. ‘नबा दासाच्या मरणाची खबर धक्को दिवपी आसा. पक्षांत तशेंच सरकारांत ताचो खूब म्हत्व आशिल्लो. ताच्या मरणाक लागून ओडिशा राज्याक व्हड लुकसाण जालां अशें नवीन पटनायक हांणी उक्तायलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!