गोंय

 ‘…भायल्या लोकांचो बेकायदेशीर वेवसाय बंद करात’

काणकोणः

आमदार रमेश तवडकाराच्या आड मतदान केल्ल्या 70 टक्के काणकोणकार आनी भूमिपुत्रांचेर, बदलो घेवपाचें राजकारण चलता आनी तांकां हांगा वेवसाय करपाक वंचित दवरतात असो आरोप काँग्रेस फुडारी जनार्दन भंडारी हांणी केला.

रमेश तवडकाराक फक्त 30 टक्के मतां मेळ्ळीं. पूण ताका न्हयकार दिल्ल्या सत्तर टक्के लोकांचो आयज प्रतिकार सुरू आसा. तांकां लक्ष्य करपाक लागल्यात. सत्तर टक्के भूमिपुत्रांक वेवसाय करपाक वंचित दवरपाक लागल्यात. तांचे आड कारवाय सुरू आसा. पूण अशा रणनीती मुखार आमी बळी पडचे नात आनी आमदारांच्या सांगण्या प्रमाण विरोधी लोकां आड कारवाय करपी अधिकाऱ्यांच्या हुकूमशाय पद्दती आड आमी झगडटले अशें भंडारी हांणी सांगलें.

थळाव्या आमदाराचेर हल्लो करतना काँग्रेस फुडारी भंडारी हांणी सांगलें, सरकारी यंत्रणेचो उपेग करून ताका मत दिवंक नाशिल्ल्या लोकां मदीं भंय निर्माण करपाचो यत्न करता.

‘तवडकर आमदार जाले उपरांत सावन आपल्या आड मतदान केल्ल्या भूमिपुत्रांच्या वेवसायाचेर कारवाय करपाचो यत्न केला. तांकां त्रास दिवपा खातीर पुलिस आनी नगरपालिका वापरता. नुस्तें, भाजी, फळां विकपी थळाव्या बायलां विक्रेत्यांक तांणी वाचूंक ना. गरीब लोकांक वेवसाय चलोवपा पासून वंचित दवरपाचे हे कृतीचो हांव निशेध करतां अशें भंडारी हांणी सांगलें.

आपल्या शिश्टमंडळान पुलीस निरिक्षकांक मेळून आमदारांच्या शिटकावणी प्रमाण कारवाय करची न्हय अशी विनंती केल्या अशें भंडारी हांणी सांगलें. ‘सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव आसा. तांकां जायना तें करपाक सांगतात आनी हाका लागून लोकांक त्रास जातात अशें भंडारी हांणी जोडलें.

‘ह्या संवेदनहीन आमदाराक आमच्या गरीब मतदारांक आनी भूमिपुत्रां कडेन कसलीच सहानुभूती ना. “आमच्या विस्वासपात्र म्हायती प्रमाण थळाव्या आमदाराच्या माध्यमांतल्यान भायल्या नामनेच्या हॉटेलकारांची लॉबी दर्यादेगेवेल्या पट्टेंतल्या भूमिपुत्रांचो वेवसाय सोंपपाचो खूब यत्न करता आनी ताचे बदला थळाव्या आमदारान काणकोण पालिका मुखेल अधिकारी आनी पुलीस बळाचो वापर करून वेवसाय बंद केला.” गरीब भूमिपुत्रांचो अशें तांणी सांगलें.

“कोणाच्या भूमिपुत्राक हांगा वेवसाय करपाचो अधिकार ना? कोणाचें भूमिपुत्र जावप हो गुन्यांव? अशे प्रस्न ताणें विचारले.

भंडारीच्या म्हणण्या प्रमाण रिसॉर्ट्स, कॉटेज, नाईट पार्टी, मसाज पार्लर, ड्रग्साची पुरवण अशा सुवातींनी जायते भायले लोक बेकायदेशीर रितीन गुंततात, पूण आमदार विरोधकांचेर कारवाय करिनासतना विरोधकांक लक्ष्य करपाक व्यस्त आसात.

‘गोंय मुक्ती उपरांत काणकोण तालुक्यांत वेगवेगळ्या राजकी पक्षांतले आनी वेगवेगळ्या जातीचे आमदार पळयले, पूण अशें अन्याय, दुस्वास, सूड घेवपाचें राजकारण केन्नाच दिसूंक ना. विरोधकांक त्रास दिवपाचो ताणें केन्नाच यत्न केलो ना, विरोधकाक काडून उडोवपाचो यत्न केलो ना, पूण विरोधकांक सदांच योग्य मोगान वागयलो, विरोधकाक लागीं हाडपाचो यत्न केलो अशें भंडारी हांणी सांगलें.

काणकोणकारांक तांच्या वाठारांत वेवसाय चलोवपाचो अधिकार कोणूच काडून घेवंक शकना अशें आमी खर मानतात आनी तांकां आनीक त्रास जाल्यार आमी आमची आंदोलन चड खर करतले आनी हांगा बेकायदेशीर रितीन वेवसाय करपी भायल्या लोकांक आडायतले अशी शिटकावणी भंडारी हांणी दिली.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!