गोंय

नामनेचो कवी संजीव वेरेंकार संवसाराक अंतरले

साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो नामनेचो कोंकणी कवी आनी पत्रकार संजीव वेरेंकार (64) हांकां आयज रातच्या 8 वरांचे सुमाराक अचकीत निधन जालें.

भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां चार दिसां आदीं गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. थंय उपचार चालू आसतना ताका मरण आयलें. ताका घरकान्न सरिता, लग्न जाल्ली धूव स्नेहा मुरकुटे आनी आनीक एक धूव समिधा आसा. ताच्या निमाण्या संस्काराची तारीख अजून जाहीर जावंक ना.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण म्हयन्या आदीं वास्कोच्या खाजगी हॉस्पिटलांत ताचें ऑपरेशन जाल्लें. ताका लागून ताची स्थिती परतून इबाडली आनी ताका गोमेकोटांत दाखल केलो.
दोन दीस आदीं ताका स्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागले म्हणून ताका व्हेंटिलेटर घालो. आयज ताची स्थिती अचकीत इबाडली आनी तो संवसाराक अंतरलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या.

ताच्या ‘रक्तचंदन’ ह्या काव्यसंग्रहाक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 फावो जालो. कोंकणी राजभाषा चळवळींत ताणें सक्रीय भुमिका घेतली. आतां मेरेन ताचे वेगवेगळे काव्यसंग्रह लोकप्रिय जाल्यात आनी ताच्या ‘अस्वस्थ सूर्य’ ह्या काव्यसंग्रहाक विमला पाई पुरस्कार फावो जाला.


‘सांज सुलूस’ हो काव्यसंग्रह डॉ. टी. एम. पै प्रतिष्ठान पुरस्कार, ‘वास्तु पुरुषाचो आंत जातना’ ह्या संग्रहाक आकाशवाणी पुरस्कार आनी ‘भवजुंबर’ आनी ‘मुंबर’ ह्या संग्रहाक कोंकणी भाषा मंडळ साहित्य पुरस्कार फावो जाला.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!