गोंय

‘विरोधाक तोंड दिवपाचें धाडस सरकाराक ना’

पणजी:
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला भाजपा सरकाराक विरोधाक तोंड दिवपाची हिम्मत ना. पांच दिसांचें विधानसभा अधिवेशन चार दिसांनी उणें करपाची सुचोवणी गोंय विधानसभेच्या सचीवान जारी केल्या. विधीमंडळाची एक दिसाची कार्यवाही “राम नाम सत्य है” केल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी भिरांकूळ भाजपा सरकाराचेर टिका केल्या.

काँग्रेसीचे आमदार एड. कार्लोस आल्वारीस फेरेरा आनी एल्टन डिकोस्ता हांचे वांगडा काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाचे बसके उपरांत आयज परवारींत पत्रकार परिशदेंत उलयतना विरोधी फुडाऱ्यांनी भाजपा सरकाराचेर परत परत विरोधकाचो आवाज दामपाचो यत्न केल्ल्यान टिका केली.

30 मार्च 2023 दिसा रामनवमीची सुटी जाहीर करप बरोबर आसलें पूण सरकारान अधिवेशन दीस वाडोवन कामाच्या वेळापत्रकांत बदल करपाक जाय आशिल्लो. अधिवेशन आडावपा खातीर सरकारान केल्ली कृती कायरपणाची आसा अशें युरी आलेमाव हांणी सांगलें.

वेळापत्रकांत बदल जाल्ल्यान वेगवेगळ्या खात्यां कडेन संबंदीत प्रस्न विचारपाचेर निर्बंध आसात. पयल्या दिसा 19, दुसऱ्या दिसा 14, तिसऱ्या दिसा 16 आनी चवथ्या दिसा 13 खात्यांचेर प्रस्न विचारतले. दर दिसा फकत 3 नखेत्रां आशिल्ले प्रस्न आनी 15 नखेत्र नाशिल्ल्या प्रस्नांची मर्यादा आसा अशी म्हायती युरी आलेमावान दिली.


म्हादई, बेकारी, पेट्रोल, डिझेल आनी गॅसाचे दर वाडप, रस्त्यांचे मुळावे बांदावळीक लागून जावपी घातक अपघात, गुन्यांव वाडप, प्रस्तावीत वीज दर वाडोवप, इतिहासीक सुवातींची अधिसुचोवणी ना करप अशे लोक प्रस्न आमी मांडटले. नगर नियोजन कायद्याचें उक्तेपणान उल्लंघन, पोरन्या गोंयांतले बेकायदेशीर बंगले मोडपाक अपेस, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांत भ्रश्टाचार आदी प्रस्नांचेर आमी सरकाराक वेढा घालपाचे आसात असो उल्लेख युरी आलेमावान केला.

हळदोणचे आमदार अॅड. कार्लोस आल्वारीस फरैरा हांणी सांगलें, सरकारांत खूब भ्रश्टाचार चलता, नेमाचें उल्लंघन करपाच्यो घडणुको सगळेकडेन खूब प्रमाणांत दिसतात. गॉडफादराच्या आशीर्वादा बगर अशें जावंक शकना. भाजपांतले बॉस बेकायदेशीर वावराक तेंको दितात असो आरोप तांणी केला.


भगवान श्री राम आमचे वांगडा आसा, राम नवमी शुक्रारा न्हय तर आयतारा आसता हें आमचें भाग्य. खाजगी वांगड्याच्या वावराची आनीक एक संद आमी गमावपाची आशिल्ली असो दावो केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टान केला. विरोधी पक्षाचे सगळे आमदार हे खेपेय लोकांचे प्रस्न मांडटले अशें तांणी सांगलें.

हे निमतान उलयतना विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलें, हेर सगळ्या विरोधी आमदारांक आपूण व्यक्तिगत रितीन संपर्क करतले आनी ते सगळे एकठांय येवन सरकाराक अडचणींत धरपाची रणनिती तयार करतले. फाटल्या विधानसभा अधिवेशनांतले भशेन विरोधी आमदारांची कामगिरी लोकांक दिसतली अशें तांणी सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!