देश/संवसारसांस्कृतीक खबरो

‘बलराज शेट हांणी कोंकणी कवितेक भौसांकडेन पावयली’

कोची:

आपूण शाळेंत शिकतना बिगर कोंकणी शिक्षकान कोंकणी भाशेक सिणसावन उलयलें म्होण ताचेंकडेन तर्क जालें आनी ह्या घडणुकेंतल्यान आयिल्ली उमेद आपणाक कोंकणी भाशें विशीं सबार गिन्यान जोडपाक कारण जालें अशीं शेट बलराज हांणी आपणाल्या पयलें कविता संग्रह म्हांतारी आज्जी ह्या पुस्तकांत बरेयला अशें ज्येष्ठ लेखक आर.एस.भास्कर हांणें सांगलें. श्री विवेकानंद घर्म प्रचरण संघ एरणाकुळम संस्थेचे रुप्या महोत्सवा निमितान कोची अमरावती जनार्धन कल्याण मंडप सभाघरांत आयोजीत केल्ले एक दिसाच्या शिबिराचे कवी वी.बलराज शेट यादस्तीक कार्यक्रमांत आर.एस.भास्कर अध्यक्ष ह्या नात्यान उलेयतालें.


उपरांत बलराज शेट हांणी कोंकणी प्रेमी मंडळ, भक्ती प्रेम भजन मंडळी संस्थेंचे स्थापक म्होण आनी केरळ कोंकणी अकादमोचे स्थापक वेवस्थीत सचीव म्होण कोंकणी भाशें खातीर भरपूर काम केल्ले. काव्यां भक्तीगीतां भावगीतां हरिकथा भरोवंन आनी नाटकां खेळेवंन कोंकणी भाशेंक भौसां कडेन पावयली अशीं भास्कर हांणी परतून उलेयतना सांगलें.

केरळ वैश्य समाज सरकार्यदर्शी जी.एस.महेष हांणी सम्मेलनाचे उक्तावण केल्ले.

पंढरीनाथ भूवनेन्द्र जनार्दन पुरस्कार विजेता साहित्यीक श्रीकांत पै हांणी अनुस्मरण भाषण केल्ले. कवी बलराज हांणें स्वताचे खातीर कांय जोडूंक ना. कोंकणी भास कला आनी संस्कृतीक खातीर जीवीत ओपलें अशीं श्रीकांत पै हांणी सांगलें. तांच्या रचनेंत निर्धन लोंकांचे कथा आनी व्यता हांचें बेस बरें चित्रण मेळता. तांणी सांगलें.

वैश्य समाज कोची अध्यक्ष जी.आर.प्रसाद, कुमारी रक्षीत अभिमन्यू शेटी निवृत rubber Board Production Commissioner आनी जनार्दन देवस्थानाचे वेवस्थापक मंडळाचो वांगडी एस.आर.बिजु हांणीं उलेयलें.


सुर्वेक कुमिरी गायत्री सायराम हांणे प्रार्थनागीत गायलें. केरळ वैश्य समाज वेवस्थीत सचीव रमेश अमरावती हांणे येवकार दितलो जाल्यार अमर सत संघ वांगडी यु.एस.शबरीनाथ हांणे उपकार मागलो.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!