गोंय

राजधानीत ओस्सय ओस्सयचो नाद

गोंयची राजधानी पणजीत शिमगोत्सव फॅन्सी वेशभूषा, चित्ररथ , रोमात आनी लोक नाच हांचे मदीं सुरू जाता. पणजेच्या मध्यभागांतल्या अठरा जून रस्त्यार शिगमोत्सव मिरवणूक सुरू जाली. सगळें शार ओसे… ओसाय… तशेंच घानाच्या कटरांनी घानाच्या नाराक गूंजतालें.

चित्रराठ, वेशभूषा, लोकनाच पळोवपा खातीर नागरिक आनी पर्यटक व्हड प्रमाणांत गर्दी जाले जे हे मिरवणुकेचे वेगवेगळे आकर्शण आसात.

राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी शिमगोत्सवचीं नवीं तारखां

12 मार्च ————– पर्वरी आणि म्हापसा

13 मार्च ————– कुडचडे

14 मार्च ————– पेडणे

15 मार्च ————– सांगे

16 मार्च ————– वाळपई

17 मार्च ————– वास्को

18 मार्च ————– मडगाव

19 मार्च ————— शिरोडा आणि धारबांदोडा

20 मार्च ————— केपे आणि कुंकळ्ळी

21 मार्च —————- काणकोण

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!