गोंयमनरिजवन/ खेळ

धारगल हांगाच आंतरराश्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे अध्यक्ष विपुल फडके हांणी आयतारा जाल्ले सार्वत्रिक बसके उपरांत पावसाच्या उपरांत रोखडेंच धारगलांत नियोजीत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बांदपाक सुरवात जावंक शकता असो समज उक्तायला.धारगल हांगा स्टेडियम बांदपा खातीर चडशी मंजुरी मेळ्ळ्या. फकत जमीन समतलीकरण आनी रस्ते बांदपाची परवानगी घेवपाची उरल्या असो उल्लेख विपुलान केला. जीसीएच्या सार्वत्रिक सभेन आयतारा धारगलांतच नियोजीत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बांदपाक मान्यताय दिल्या.


ताका लागून स्टेडियम धारगल वा दिचोळी हो प्रस्न निमाणे कडेन सुटावो जालो. त्याच वेळार सार्वत्रिक सभेच्या वांगड्यांनी दिचोली तालुक्यांतल्या मावलिंगे हांगा क्रिकेट उदरगती खातीर क्रिकेट मैदान बांदपाची सुचोवणी केली.

जीसीए अध्यक्ष विपुल फडके म्हणालो, “क्लब प्रमतनिधींनी सार्वत्रिक बसकेंत खर सुचयलें की स्टेडियमाचें बांदकाम बेगीनांत बेगीन सुरू करचें.


क्लबांक कामाक कळाव करचो न्हय आनी धारगल, की दिचोली हांगाच्या स्टेडियमांचेर गोंदळ जावचो न्हय अशी शिटकावणी दिली.”

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!