गोंय

कुंडईच्या अपघातांत एकल्याक मरण आयलें…

बिरेस्तारा सांजवेळार फोंडा-पणजी हायवेचेर कुंडई हांगा रस्त्या कुशीच्या दुकानांत वेगान वचपी ट्रक धपको दिलो. ह्या अपघातांत एका मनशाक मरण आयलें आनी पांच जाण जखमी जाले.
मेल्ल्या मनशाची वळख सर्वेश बसक (पिराय 32 वर्सां, मुळचो बंगाल, सध्या कुंडईंत रावपी) अशी जाल्या. दर्शनी दयानंद गावडे (पिराय 45, कुंडई), उमाजी दीपक नानुस्कर (पिराय 31, मुळचो तिरोडा – सिंधुदुर्ग पूण सध्या कुंडई), विश्वजीत म्हास्कर (पिराय 34, कुंडई) आनी ट्रक चालक बीजील थॉमस (पिराय 31) आनी शरथ (वय ३४, दोगूय मुळचे कोची – केरळ) जखमी जाल्यात.जखमीं मदीं विश्वजीत म्हास्कर हांकां फुडल्या उपचारा खातीर बांबोली हॉस्पिटलांत दाखल केला. हेर लोकांचेर फोंडा उपजिला हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात.

हो अपघात आयज (बिरेस्तारा) सांजवेळा 5 वरांचे सुमाराक जालो. मजगतीं, मानसवाडा-कुंडई रस्तो फकत सेवा रस्तो म्हणून दवरून पेट्रोल पंपा लागसार रस्त्यार एकूच येरादारी सुरू करचे बदला ड्युअल ट्रॅफिक सुरू करपाची विनंती थळाव्या लोकांनी केल्या.

15 दिसां भितर ही मागणी मान्य ना जाल्यार कुंडईचो रस्तो आडावपाची शिटकावणी नागरिकांक दिल्या.

मंगळूर सावन रत्नागिरी मेरेन नुस्तें व्हरपी केएल 07 सीपी 2580 क्रमांकाचे ट्रक कुंडई हांगा सकयल देंवलो तेन्ना ड्रायव्हरान नियंत्रण सोडून पयलीं रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडाक धपको दिलो. उपरांत ट्रक दुकानांत भितर सरलो. ह्या अपघाताक लागून व्हडलो आवाज जालो.

फोंडा पुलीस आनी उजो पालोवपी दळानय थंयच्यान धांवून सोडवणूक काम केलें. चिप दुकान नश्ट जालें. फकत एक वण्टी उरली. दोन वरां कोळशा खाला आडखून पडून सर्वेश बसाक मरण आयलें. अपघाती ट्रक उखलपा खातीर दोन क्रेन हाडचे पडले.

ह्या अपघातांत एक गायूय मेली. तशेंच दोन सायकलींचें लुकसाण जालां. जखमी दर्शनी गावडे कुंडईच्या उद्देगीक वसाहतींत काम सोंपून घरा परतताली. तिचो हात बरोच मारला.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!