गोंय

‘बेकायदेशीर वेवसायाक लागून काणकोणाची बदनामी’

काणकोणः
मालिश पार्लर, वेश्या वेवसाय, ड्रग्स पुरवण अशा बेकायदेशीर घडणुकांनी काणकोण दर्यादेग आनी हेर वाठारांनी कलंक केला असो दावो करून युवा काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष वैष्णव पेडणेकार हांणी अशा बेकायदेशीर वेवसायांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या.

वैष्णव पेडणेकारान काणकोणचे भिरांकूळ परिस्थिती विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी हेर संबंदीत खात्यांक पत्र बरोवन कारवाय करपाची मागणी केल्या.

कायदेशीर वेवसाय करून लेगीत अधिकारी भूमिपुत्रां आनी थळाव्या लोकां आड कारवाय करतात अशें तांणी सांगलें.

‘भायल्या लोकांच्या बेकायदेशीर वावराचेर कारवाय करचे परस थळाव्या लोकांचेर कारवाय करतात. बेकायदेशीर वावरांत वांटो घेवप्यांनी अधिकार् यांचो ‘हफ्ता’ मागणी पुराय केल्ली आसूंक जाय, नाजाल्यार तांचे आड कसलीच कारवाय कित्याक जायना अशें तांणी सांगलें.

“हांगा बेकायदेशीर न्हय तर काणकोणांत बरे आनी कायदेशीर पर्यटन कार्यावळी फुलपाक जाय. मालिश पार्लर, वेश्या वेवसाय, ड्रग्स आनी आवाज प्रदुशणा आड कसलीच कारवाय जायना अशें वैष्णव पेडणेकार हांणी सांगलें.

“खात्र्यां प्रमाण गोंय वेपारी लैंगीक वेव्हारा संबंदीत मनीस वेव्हारा खातीर भारतांतलें एक मुखेल गंतव्य आसून भारतांतल्या हेर राज्यांतल्यान आनी परदेशांतल्यान चलयो आनी बायलांक मालिश पार्लराच्या आडनांवान हाडून मसाज पार्लराच्या आडनांवान हाडपाचें काम सुरू आसा.” एजंटांनी राज्य करचें अशें अशे पेडनेकार हांणी नदरेक हाडलें.

काणकोण तालुक्यांत ह्या पार्लराच्या नांवान वेश्या वेवसायाची रॅकेट फुलता अशें तांणी सांगलें. काणकोण पालिकेच्या आदल्या नगरसेवकानय काणकोणांतल्या बेकायदेशीर मालिश पार्लरांतल्यान मांसाचो वेपार फुलता असो आरोप केल्लो अशें तांणी सांगलें.

तशेंच सीआरझेड, एनडीझेड, इको सेन्सिटिव्ह झोनांत रिसॉर्ट्स, हॉटेलां, कॉटेज, रेस्टॉरंटां बेकायदेशीर बांदकाम आनी काणकोण दर्यादेगेच्या पट्टेंत परवानगी दिल्ल्या मर्यादे भायर बेकायदेशीर बांदकामा आड कारवाय करपाची मागणी केल्या.

दर्यादेगेवेल्या पट्ट्यांत आवाज प्रदुशण जावचें न्हय हे खातीर संगीत कार्यावळी आनी पार्ट्यांचेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची खर अंमलबजावणी करची अशें तांणी सांगलें.

काणकोण दर्यादेगेवेल्या पट्टेंतल्या वेश्या वेवसायाचेर आळाबंदा हाडपा खातीर काणकोण दर्यादेगेवेल्या पट्टेंत बेकायदेशीर रितीन चलपी सगल्या मालिश पार्लरांचेर खर कारवाय करपाची मागणी वैष्णव पेडणेकारान केल्या.

‘काणकोण फुटपाथ आनी दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी लामानी आनी काश्मीरी लोकांनी केल्ले सगळे अतिक्रमण बेगोबेग काडून उडोवचे आनी पर्यटकांक गरजे भायर त्रास दिवपाचेर बंदी घालची. अशे तरेन त्रास जाल्यार पर्यटक परत येवचे नात. हाचे खातीर अशा बेकायदेशीर वावराचेर कारवाय करात” अशी मागणी तांणी केल्या.

भायल्या लोकांच्या बेकायदेशीर वावराचेर संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी कारवाय करूंक ना जाल्यार काणकोण दर्यादेगेवेल्या पट्ट्यांतल्या भायल्या लोकांच्या बेकायदेशीर वावराक उक्ते करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या.

बेकायदेशीर भायल्या लोकां आड आमच्या मोहिमे वेळार खंयचीय अप्रिय घडणूक घडली जाल्यार राज्य सरकार पुराय जापसालदार आसतलें अशें तांणी सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!