गोंयदेश/संवसारसांस्कृतीक खबरो

‘कोंकणीचो आवाज संवसारभर पावोवया’

मंगळुरू :

गोंय ही कोंकणीची राजधानी, पूण राजधानी परस कोंकणीचें काम मंगळूरांत चड जाता तें पळोवन म्हजें मन भारावन गेलां. विश्व कोंकणी केंद्राच्या आदारान कोंकणीचो आवाज संवसारभर पावोवया, अशें सांगून गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आपल्या कार्यकाळांतच गोंयांत कोंकणी भवनाची भव्य इमारत उबी करपाचें उतर दिलें. डॉ. सावंत विश्व कोंकणी केंद्राच्या सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले.

विश्व कोंकणी कोंकणी सांस्कृतीक प्रतिशठानचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पी. दयानंद पै हांचे हस्तुकीं ह्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत हांचो भोवमान केलो. पै हांचोय भोवमान सावंत हांचे हस्तुकीं जालो. केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाळ शणै हांणी वर्सभराच्या कार्यकाळांतच दोळे दिपकावपी वावर केल्ल्याची पावती म्हूण तांचोय भोवमान केलो.

सपन व्हडलें पळोवपाक जाय. तें पळयना जाल्यार कितेंच साध्य जावंक शकना. बस्ती मामान विश्व केंद्र उबारपाचें सपन पळयलें आनी तें साकार केलें. हें केंद्र न्हय जाल्यार हें सरस्वतीचें देवळ अशें सांगून कोंकणी खातीर फावो तो सगळो आदार करपाचें उतर सुवाळ्याचे अध्यक्ष ह्या नात्यान पी. दयानंद पै हांणी दिलें.

आमी मूळ गोंयकारूच. कश्टांची पुजा करून आमी वयर आयले. आमी आमच्या भुरग्यांक नोकरी करपी जाय नासतना नोकरी दिवपी जावचे, अशें सांगतात. आमी सरकारा कडेन अर्थीक आदार मागना. जाय तें सरकाराचें सहकार्य, अशें उद्देगपती उल्हास कामत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें.

आमदार वेदप्रकाश कामत हांणी केंद्राच्या वावराक सहकार्य करपाचें उतर दिलें. केंद्राचे पदाधिकारी उद्देजक प्रदीप पै हांणी उपकार मानले. नंदगोपाळ शणै हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. ताचे आदीं मुख्यमंत्री सावंत हांचे हस्तुकीं बस्ती वामन शणै हांच्या पितुळच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचें अनावरण केलें. नव्या प्रदर्शन सभाघराचें, श्रेश्टता केंद्राचें उक्तावण केलें. तशेंच गोंयचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या भाव चित्राचेंय सावंत हांचेच हस्तुकीं अनावरण जालें. सकाळच्या सत्रांत कोंकणी संबंदीच्या वेगळ्या- वेगळ्या विशयावर चर्चा सत्रां जालीं.

साहित्य निर्मणी करता आसतनाच कोंकणी मनीस गुणवत्तेच्या मळार संवसारांत लखलखचो हें कोंकणी सरदार बस्ती वामन शणै हांचें सपन पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर आमी हातांत हात घालून काम करुया. फुडलें विश्व कोंकणी संमेलन गोंयांत घेवया. ताचें यजमानपद विश्व केंद्राचेंच. आपलें सरकार सगळे तरेचें सहकार्य करतलें. फक्त तयारी करात, अशें डाॅ. सावंत हांणी सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!