सांस्कृतीक खबरो

गोयंचे मुक्ती झुजारी

– ऐना तेरेझा फेरेरा रोड्रीगसगोंयच्या मुक्ती झुजारीयानी
रगताचे थेंबे वारयले
जीणेंत त्याग केले
खर वत आसूं माथ्यार
माडयले रस्ते तापीलेकाळोखी आसली रात
कोले, भालू गेई फाठ
विस्व घेवंक ना मात
थांडली फूडली वात


दोळयांत काजल
मनांत वादल
हींवांत ते कट्कट्त्ताले
तरी चोय दिकांनी गेले


फुडें वचपांत शाणेपण आसलें
देखुनूच जैत आमकां मेलें
कुपां आयलीं दाटून
धर्तरेर मलब पडलें तूटून


केन्नाच तुमी चीतलें ना
असलो काल येत म्हूण
आज गोंयकार पडला घुसपुन
सगल्याक नीषटूर नदर लागुन

ऐना तेरेझा फेरेरा रोड्रीगस

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!