सांस्कृतीक खबरो

‘कोंकणीच्या अभ्यासाक आनी प्रमाणीकरणाक आर. के. राव हांचें योगदान म्हत्वाचें’

एरणाकुळम:

कोंकणी शिकून घेवपाक चड कांय पुस्तकां नाशिल्ली तेन्ना व्याकरण, उतरावळ, मुळावें पुस्तक, हिन्दी, इंग्लीश आनी मलयाळम माध्यमांतल्यान कोंकणी स्वयंशिक्षक आदी रचून सर्गेस्त प्रोफ. आर. के. राव हाणी कोंकणीच्या अभ्यासाक आनी प्रमाणीकरणाक महत्वाचें योगदान दिलां, अशें नामनेचे लेखक गोकूळदास प्रभू हाणी सांगलें.

केंद्र साहित्य अकादमीन आयोजीत केल्ले ‘म्हजे नदरेतल्यान’ कार्यक्रमांत स्वर्गस्त प्रोफ. आर. के. राव हांच्या जिविताचेर आनी साहित्याचेर ते उलयताले.

प्रोफ. राव हाणी केरळांतलीं कोंकणी पारंपारीक गीतां, लोकगीतां तशेंच भक्तिकाव्य पुंजावन उजवाडायलें, ताणे परतून सांगले. गोड्डे रामायणाची पोरणी हस्तप्रती सोदून काडून ती अभ्यासा सयत पुस्तक रूपान उजवाडांत हाडप, हें तांचे जिणेंतली सगळ्यांत व्हडली सिद्धी. मलयाळम भाशेंतल्यो कादंबरी,नवलिका आनी काव्य कोंकणींत अणकारूनय ताणी आमचे भाशेची गिरेस्तकाय वाडयली. तांका खंयचेय भाशेच्या प्रमाणरूपाची बरी कल्पना आशिल्ली. देखूनच तांच्या पुस्तकांतय कोंकणीक प्रमाण रूपा कडेन व्हरपाचो प्रयत्न स्पश्ट दिसता, अशें प्रभू हाणी सांगलें.

हो कार्यक्रम पी. जी. कामत फाउंंडेशन हे संस्थेच्या जोडपालवान एरणाकुळमांत भारत टूरीस्ट होम सभाघर, हांगा घडोवन हाडिल्लो.

सुर्वेक राजश्री एन.प्रभु हांणे प्रार्थनागीत गायले.  गोकुलदास प्रभु हांणे दिवली पेटोवन कार्याक्रमाचे उक्तावण केल्ले. अक्षता ए.प्रभु हांणे सूत्रसंचालन केल्ले. ज्येष्ठ लेखक आर.एस.भास्कर हांणी के.गोकुलदास प्रभु हांका शाल पांगरून आनी सन्मान भेटोवन आदर केल्ले.

साहित्य अकादमी कोंकणी सल्लागार समिती सदस्य चन्द्रबाबु यु.शेटी हांणे सदस्यांक येवकार दिल्लो आनी पी.जी.कामत फाउंडेशन ड्रस्टी आनंद कामत हांणे उपकार मानले.  कार्यावळींत साबार कोंकणी मोग्यांनी वांटो घेतलो.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!