देश/संवसार

‘भारत जोडो यात्रा उपरांत रोखडीच नवी यात्रा?’

खासदार राहुल गांधी हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीची ‘भारत जोडो यात्रा’ काश्मीरांत आसा आनी सोमारा (30 जानेवारी) ही यात्रा सोंपता. राहुल गांधीन आयज (29 जानेवारी) प्रसार माध्यम प्रतिनिधीं कडेन संवाद सादलो. ह्या प्रसंगाचेर तांणी काँग्रेसीच्या येवपी राजकी मार्गाचेर टिप्पणी केल्या. म्हज्या तकलेंत दोन-तीन बरे विचार आसात अशें राहुल गांधीन सांगलां.

कन्याकुमारी सावन काश्मीर मेरेन भारत जोडो यात्रा जाली. हो प्रवास आतां सोंपपाक लागला. तर आतां तुमी देशांत उदेंतेकडल्यान अस्तंतेक आनीक एक यात्रा घडोवन हाडटले? हें राहुल गांधीक विचारलें. हे विशीं ताणें एक सूचक विधान केलां. “आतां भारत जोडो यात्रा सोंपल्या. हे प्रवासांत लोकांनी हजारांनी किलोमीटर चलून गेल्ले आसात. देखून कांय वेळ जाय. फुडाराक कितें जाता तें पळोवया अशें राहुल गांधीन सांगलें.

“प्रवास कन्याकुमारी सावन काश्मीराक आशिल्लो. माच्या यात्राचो परिणाम देशभर जाणवता. हो प्रवास एक नदर. देशाची ही एक जिणे पद्दत. काँग्रेस पक्ष तशेंच आमच्या कार्यकर्त्यांनी हे यात्रांत वांटो घेतिल्लो. हे यात्राचो परिणाम राष्ट्रीय पांवड्यार उरला. तर फुडाराक आनीक एक भोंवडी करची काय ना हाचो विचार करूंया. म्हाका आनीक दोन तीन बऱ्यो कल्पना आसात. तर पळोवया अशें राहुल गांधीन सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!