सांस्कृतीक खबरो

भारत माता की जय…

सुदिन वि. कुर्डीकार

दुश्ट पोर्तुगिजांच्या
अत्याचारान गोंयकारांचेर
साडेचार वर्सां सावन
आयिल्लो मरणकाळ…

शस्त्रा विणे झुजपी
सत्याग्रहींचेर मारतालें फार…
सत्याग्रहींनी केल्लो एकूच
निश्छेव, पोर्तुगिजांक धांवडोन
घालपाक करपाचो अश्चेव…

राम मनोहर लोहियान
पेटयली क्रांतीची कीट…
गोंय मुक्त करपा खातीर
एक जाले सगळे गोंयकार
बियेंचो रोपो जालो आनी
गोंय मुक्ततायेंचें जालें झाड…

साडे चारशे वर्सां भोगली
गोंयकारांनी पोर्तुगेजांची
साडेसाती, मायभुयेंत
जाल्ले सगले निराधार…

सुटकें झुजारी वावुरले
पोर्तुगिजांक धांवडावपाक
गोंयाभायर, ते खातीर
तांणी सोडलें घरदार…..

रानां- वनांत दीस काडले
फोडल्यो पोर्जुगेज चौक्यो
मारून खणीतले
जिलेटिनाचे फारार फार…

धाक बशिल्ले फिरंगी
पोर्तुगाली जालें बेजार
भारतीय लश्करान निमणे
उक्तें केलें मुक्ततायेचें दार

19 डिसेंबर व्हो तो दीस
गोंयकारांक त्या वेळार
म्हणपाक मेळ्ळें
भारत माता की जय…


सुदिन वि.कुर्डीकार

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!