सांस्कृतीक खबरो

राजभवना कडल्यान उजवाडाक येतलें लेखकाचें पयलें पुस्तक

पणजी :
राजभवनान नव्या लेखकां खातीर प्रोत्साहन येवजण सुरू केल्या. ह्या नव्या उपक्रमांतल्यान नव्या लेखकांचें पयलें पुस्तक राजभवना कडल्यान उजवाडाक येतलें.

हातूंत गोंयची राज्यभास कोंकणींतल्यान 25 आनी मराठी भाशेंतल्यान 25 पुस्तकांचो आस्पाव जातलो. जाल्यार हिंदी आनी संस्कृत भाशेंतलीं 10 पुस्तकांय उजवाडाक येवपाचीं आसात.

मजगतीं, हे येवजणे खाला आपलें पयलें पुस्तक उजवाडाक हाडपाक सोदपी कादंबरीकारांक 10 मार्च मेरेन अर्ज करपाक मेळटले. हो अर्ज राज्यपालाच्या खाशेल्या अधिकाऱ्याक करचो पडटा.

हे खातीर राजभवनान एक समिती नेमल्या. आनी नियाळा खातीर येवपी पुस्तकांचो नियाळ पयल्या 60 लेखकांनी करतले. तातूंत कथन (कथा), अकाल्पनीक, कवितेक सुवात मेळटली.

राष्ट्रविरोधी वा राश्ट्रविरोधी साहित्य, देशभक्तीविरोधी बरपावळ, जाती-संप्रदाय-धर्माविशीं दुख्ख दिवपी बरपावळ मान्य जावची ना.

बिरेस्तारा हे येवजणे विशीं राज्यपाल पी. एस. श्रीधरनान ही म्हायती दिली. अर्जांची चवकशी कोंकणी भास तज्ञ करतले अशें राज्यपाल श्रीधरन हांणी सांगिल्लें. ते उपरांत पुस्तकाच्या प्रकाशना संबंदी निर्णय जातलो.

मजगतीं फाटल्या वर्सा मुख्यमंत्री डॉ. गोंयांतल्या उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहींत इंग्लीशी वांगडाच कोंकणीचो वापर करपाचो यत्न करतलों अशें प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!