देश/संवसारसांस्कृतीक खबरो

‘कला भाशीक विविधताय आनी प्रादेशिक खाशेलपणां एकाच धागेंत विणटा’

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींत 2019, 2020 आनी 2021 वर्सां खातीर संगीत नाटक अकादमी शिश्यवृत्ती (अकादमी रत्न) आनी संगीत नाटक अकादेमी पुरस्कार भेटयले.

मनशाची संस्कृताय वा संस्कृताय म्हळ्यार राश्ट्राच्या भौतिक साध्यतायेक पूण अमूर्त दायज फकत ताच्या संस्कृतीक दायजावरवीं प्रगट जाता. सांस्कृतीक दायज म्हळ्यार देशाची खरी वळख. भारताची खाशेली सादरीकरण कलेन ताची खाशेली संस्कृताय शेंकड्यांनी वर्सां जिवी दवरल्या. आमची कला आनी कलाकार म्हळ्यार आमच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचे वाहक. ‘विविधतायेंत एकवट’ हें आमच्या सांस्कृतीक परंपरेचें सगळ्यांत व्हडलें खाशेलपण अशें अध्यक्षान सांगलें.

आमचे परंपरेंत कला हें एक आध्यात्मिक साधन, सत्य सोदपाचें साधन, मागणें आनी उपासना, लोककल्याणाचें साधन. सामुहीक उमेद आनी एकचार हांकां नाच-संगीतांतल्यानय अभिव्यक्ती मेळटा. कला भाशीक विविधताय आनी प्रादेशिक खाशेलपणां एकाच धागेंत विणटा.

आमच्या देशांत कलेच्यो सगळ्यांत पोरनी आनी सगळ्यांत बऱ्यो व्याख्या आनी परंपरा विकसीत जाल्या हाचो आमकां अभिमान बाळगूंक जाय. आधुनीक युगांत आमचीं सांस्कृतीक मुल्यां चड उपेगी पडल्यांत. आयच्या ताण आनी संघर्शाच्या काळांत भारतीय कला शांती आनी समरसताय पातळावंक शकता. भारतीय कला ही भारताच्या मृदु शक्तीची एक व्हड देख अशें राष्ट्रपती हांणी सांगलें.

सैमाची हवेची आनी उदकाची देणगी जशी मनशाच्या मर्यादेक बांदून उरना तशीच कला प्रकारय भास आनी भौगोलिक मर्यादे भायर आसात अशें अध्यक्षान सांगलें. एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी आनी भूपेन हजारिका हांच्या संगीताक भाशेची वा भूगोलाची कसलीच मर्यादा खबर ना. आपल्या कालबाह्य संगीतान ताणें भारतांतच न्हय तर संवसारभर संगीत मोगीं खातीर एक अमूल्य दायज सोडला.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!