गोंयसांस्कृतीक खबरो

कोंकणींतल्यान बरोवपी लेखकांक राजभवन दितलें उर्बा 

goa governor :
गोंयची राज्यभास कोंकणींतल्यान बरोवपी लेखकांक राजभवन आतां उर्बा दितलें. ते खातीर कोंकणी भाशेंत बरोवपी कादंबरीकारांक आदार जातलो. राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन हांणी ही म्हायती दिली.

25 नवोदित लेखकांक कोंकणी भाशेंत बरोवपाक राजभवन प्रोत्साहन दितले अशें राज्यपाल श्रीधरन हांणी सांगलें. ताचीं पुस्तकां उजवाडाक येतलीं. अजून पुस्तकां उजवाडाक येवंक नाशिल्ल्या लेखकांनी मुखार येवन आपले प्रस्ताव राजभवनाक सादर करचे.

अर्जांची चवकशी कोंकणी भास तज्ञ करतले. ते उपरांत पुस्तकाच्या प्रकाशना संबंदी निर्णय जातलो. रोखडीच राजभवना कडल्यान घोशणा जातली.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!