सांस्कृतीक खबरो

विश्व कोंकणी पुरस्कार प्रदान

मंगळूरचे विश्व कोंकणी केंद्रांत दी १०-०२-२०२४ आनी ११-०२-२०२४ दोनी दिवसू “विश्व कोंकणी समारोह”  साहित्य कलोत्सव चल्ले. हें समारंभांत  विश्व कोंकणी प्रशसती प्रदान, विश्व कोंकणी नाटकोत्सव आनी  वेवेगळे विचारगोषटी काऱ्यक्रमय चल्लें.

विश्व कोंकणी समारोह काऱ्यावळ एम आर पी एल सी.जी.एम(फैनान्स) अधिकारी लेक तपासक यू एस सुरेंद्र नायक हान्नी दिवो लावनू उग्तावण केल्लें.  साहित्य समारोहचे अंग जावनू फेबरवरी १० आनी ११ दोनी दिवसू ७ वेवेगळे विचार गोषटी चल्लेले.

पयले दिवसू शनिवार सकाळी गं.१०.०० क  “कोंकणी रंगभूमी  आजी आनी पायी” हें जान एम पेर्मन्नूरू हान्नी निर्वहण केल्लें.       

गं ११.३० क चल्लेले “कोंकणी भाषाभिवृद्धीक कृतक बुद्धिमत्ते अळवडीक” हें गोषटी गौरीश प्रभू हान्नी निर्वहण केल्लें.       

दनपार गं २.०० क “गोंय भायर कोंकणिचे स्थिती – गती” विचार गोषटी डा. कसतूरी मोहन पै हान्नी चलायसून दिल्लें.

दनपार गं २.०० क “कोंकणी भास आनी साहित्याक बायल मनशाले देणे” विचार गोषटी डा. किरण बुडकुळे हान्नी चलायसून दिल्लें.

दुसरे दिवसू  सकाळी ९.०० ताकून  १०.३० मेरेन “अनिवासी भारतीयांगेले कोंकणी काळजी” आन लैन गोषटिंतू देश विदेश थावन प्रतिनिधिनी भाग घेतलें. किशू बार्कूर हान्नी हें गोषटी चलायसून दिल्लें.

दनपारा १.४५ गंटेक “शाळेंतू कोंकणी शिक्षण” म्हळेले विचार गोषटी चल्लें. हें गोषटिंतू वेवेगळे शिक्षण संस्था  प्रतिनिधी भागी आशिलिंची.


दनपारा २.४५ गंटेक चलचे “२१ वे शतमानाचे  कोंकणी कविता ” विचारगोषटी गोकुलदास प्रभू हान्नी चलायसून दिल्लें.

विश्व कोंकणी समारोहांत विश्व कोंकणी केंद्र उपाध्यक्ष गिलबर्ट डी सोजा, डा. किरण बुडकुळे, कोशाधिकारी बी.आर. भट, ट्रसटी डा. के. मोहन पै, रमेश डी नायक, मेलवीन रोड्रिगस, आडळिताधिकारी डा.बी.देवदास रै, शक्तिनगर श्री गोपालकृषण देवळाचे आडळीत मोक्तेसर के.सी.नायक  उपस्थीत आशिलिंची.डा. वैषणवी किणी न कोंकणी आशय गीते गायलें. ट्रसटी शकुंतला आर. किणीन  काऱ्यक्रम निरूपण करन वंदन केलें.


प्रशसती प्रदान समारंभ

विश्व कोंकणी समारोहचे दुसरे दिवस दी. ११-०२-२०२४ तार्केर  १०.४५ क विश्व कोंकणी केंद्रांत चल्लेले विश्व कोंकणी पुरसकार प्रदान समारंभांत  मुखेल सोयरे जावन मंगळूरू विश्वविद्यानिलयचे कुलपती प्रो. जयराज अमीन उपस्थीत आसुनू पुरसकार प्रदान केलें.   

श्रीमती विमला वी. पै   विश्व कोंकणी साहित्य पुरसकार-२०२३ गोंयचे कोंकणी लेखक प्राध्यापक डा. प्रकाश परियेंकार हांगेले “पूरण” पुसतकाक दिल्लें.

श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरसकार -२०२३ केरळचे कोंकणी कवी, लेखक आर एस भासकर हांगेले कोंकणी कविता संकलन “चैत्रकविता” पुसतकाक दिल्लें.

श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान प्रशसती-२०२३  गोंयचे म्हाल्गडे कोंकणी कलावीद रमानंद रायकर हांगेले कोंकणी भास, संगीत साहित्याक दिलेले अपार देणे वावर  मान्वून घेवनू दिलां.

बसती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरसकार-२०२३ मेटमोर्फेस  सेवा संस्था  वीर नारी सेवे खातीर बेंगळूरचे शकुंतला ए. भंढारकार हांका दिलां.

बसती वामन शेणै विश्व कोंकणी अनेक सेवा पुरसकार -२०२३ मंजेश्वरचे स्नेहालय च्यारिटेबल ट्रसट चे जोसेफ क्रासता हांका दिलां.

डा . पी. दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरसकार -२०२३ गोंयचे लेखक रमेश लाड  हांका दिलां.

डा. पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेषट पुरसकार-२०२३  रंगकर्मी श्रीनिवास राव (कासरगोडू चिन्ना) हांका दिलां. हें ७ प्रशसती  तला एक लाख रूपायी सम्मानधन आनी यादसतिका जावन आशिलें.

विश्व कोंकणी केंद्राचो अध्यक्ष सिए नंदगोपाल शेणै, उपाध्यक्ष गिलबर्ट डी सोजा, डा. किरण बुडकुळे, खजांची बी.आर. भट, विश्वस्थ डा. कसतुरी मोहन पै, रमेश डी नायक, वतिका पै, पय्यनूरू रमेश पै, विलियम डीसोजा, मेलवीन रोड्रिगस, वाल्टर डिसोजा, प्रशसती पुरसकार जूरी कमिटी अध्यक्ष सी.डी कामत आनी सांदे  आनी बसती वामन शेणै माम्माले कुटुंब सदस्य उपस्थीत आशिलिंची. मेघा पै न कोंकणी आशय गीते गायलें. स्मिता शेणैन  काऱ्यक्रम निरूपण केलें. सुचित्रा शेणैन प्रशसती फावो जालेलें मानेसतांगेले वळक करन दिलें.  आडळिताधिकारी डा.बी.देवदास पैन देवू बरें कोरो सांगले.

विश्व कोंकणी केंद्राचे महादानी टी. वी. मोहनदास पै आनी गौरव अध्यक्ष डा. पी. दयानंद पै हानीं झूम आनलायिनाचेर येवून तांचो शूभ संदेश सांगून परबी दिलें.

अंतरराज्य विश्व कोंकणी नाटकोत्सव :

विश्व कोंकणी साहित्य समारोह समारंभाचे अंग जावन १०-०२-२०२४ तार्केर कोच्चीन कलाक्षेत्र, गोश्रीपूर  तंडा थावन “जगलेवैलो हनुमंतू” आनी गोंयचे फोर्थ वाल थियेटर तंडा थावन “अस्थी पंजरचे महिळा” कोंकणी नाटक प्रदर्शन जाल्लें. आनी ११-०२-२०२४ तार्केर कोंकणी त्रिवेणी कला संगम, मुंबयी (री) नाटक तंडा थावन “आवसू आनंदाचो पावसू” आनी रंगचिन्नारी कासरगोडू कलातंडा थावन “एकलो आनेकलो” कोंकणी नाटक प्रदर्शन जालें.

दोनी दिवसू  भर विश्व कोंकणी केंद्र हांगा चल्लेले  विश्व कोंकणी समारोह आनी विश्व कोंकणी पुरसकार प्रदान समारंभांतू कर्नाटक, मुंबयी, गोवा, केरळ राज्य थावन सबार साहित्य मोगीं भागी आशिलिंची. आनी सबार  ५०० नाटक मोगीं प्रेक्षकां नाटक प्रदर्शन पोळोवचाक हाजीर आशिलिंची.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!