मनरिजवन/ खेळ

पाकिस्तानांतल्या मुनिबान केल्लो इतिहास

pakistan :बायलांच्या टी-20 क्रिकेटांत पाकिस्तानाच्या बायलांच्या क्रिकेट पंगडान आयर्लंडाक 70 धांवड्यांनी हारयला. पाकिस्तानाच्या ह्या जैतांत पाकिस्तानाचो स्टार क्रिकेट खेळगडो मुनिबा अली हांचो म्हत्वाचो वांटो आसा.

मुनिबान 68 बॉलांनी 102 धांवड्यो केल्यात. तातूंत 14 चौकांचोय आस्पाव जाता. हाचे वांगडाच टी-20 कसोटींत आंतरराश्ट्रीय क्रिकेटांत शतक जोडपी पाकिस्तानांतली पयली बायल क्रिकेट खेळगडी मुनिबा जाली.

हाचे आदीं निदा दार ही पाकिस्तानाची बायल क्रिकेट खेळगडी सगळ्यांत चड धांवड्यो करपी आशिल्ली. बायलांच्या टी-20 क्रिकेटांत शतक करपी मुनिबा सवी खेळगडी जाल्या. मजगतीं भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं जाल्ले कसोटी मॅचींत पाकिस्तानाक हार सोंसची पडली.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!