मनरिजवन/ खेळ

‘चित्रपटांत सार्वत्रिकतायेचें तत्व आसूंक जाय’

“डिजिटल माध्यमाच्या उदरगती वांगडा तंत्रगिन्यानाची सुलभताय वाडल्या, जाका लागून साबार लोक चित्रपट निर्मितीं क्षेत्रात येवपाक लागल्यात. तंत्रगिन्यान हो एक मुखेल घटक आसलो, तरी सौंदर्यशास्त्र, बुद्धी, कुशळटाय, मुल्यां, आनी मेहनत ही कलेची म्हत्वाची तांसा आसात”, अशें इंडियन पॅनोरमा नॉन फिचर फिल्म्स जूरीचे अध्यक्ष अरविंद सिन्हा हांणी सांगलें.

भारतीय पॅनोरमा नॉन फिचर फिल्मांच्या अरविंद सिन्हा हांच्या फुडारपणाखालच्या सात वांगड्याच्या जूरीन, आयज पत्रकार परिशदेंत 54व्या इफ्फीच्या नॉन फिचर फिल्म विभागांत येवपी फिल्मां विशीं आपले विचार मांडले.

आदल्या काळा परस हालीच्या दिसांनी काल्पनीक चित्रपटांचेर चड लक्ष दितात आनी म्हायतीपटांचो आंकडो उणो जाला, अशें जूरी अध्यक्षानी सांगलें. डिजिटल माध्यमां आनी तंत्रगिन्यानाक लागून चित्रपट निर्मितीची सुलभताय वाडल्या हाकालागून हि स्थिती जावं येता, अशें मत तांणी उक्तायलें.

म्हायतीपट  तयार करपा खातीर निधीचो प्रस्न आसा आनी ह्या दिसांनी निर्माते स्वता निधीची वेवस्था करतात, अशेंय अध्यक्षान सांगलें. तयार जावपी म्हायतीपटांचो दर्जो उणो जाला आनी खर वास्तविकताय दाखोवपी बरी कामां सोदून काडपाची गरज आसा, अशें तांणी स्पश्ट केलें. बऱ्या फिल्म निर्मिती खातीर मेहनत, कश्ट, कुशळटाय आनी सिनेमाचीं मुल्यां गरजेचीं, अशें तांणी सांगलें.

“कालबाह्य जाल्ली शैली टाळून आनी तरणाट्या पिळगे खातीर विकसीत करपी सामुग्रीचेर लक्ष केंद्रीत करून म्हायतीपटाक परतून जिवीत करपाची गरज आसा. ‘चेर्नोबिलाच्या यशान, आकर्शक कथनशैलीची गरज उक्तायल्या. तरणाट्यांमदी म्हायतीपट या प्रकारावीशी आवड निर्माण जाल्या,’ अशें जूरी वांगड्यांतली  पौशाली गांगुली हिणे सांगले.

निमाणें चित्रपटाचो आशय विरुद्ध चित्रपटाची लोकप्रियता हांचेर जावपी वादविवादाचेर उलयतना अध्यक्षान स्पश्ट केलें, की सिनेमाक ‘सिनेमॅटिक’ मूल्य आसप गरजेचे आसा. चित्रपट “राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकां मेरेन पावपाक तातूंत ‘सार्वत्रिकतायेचो घटक’ आसचो पडटलो. वंश, पंथ आनी विविधताय हांचे मुखार वचून चित्रपट मानवतेक हात घालपाक शकता” अशें तांणी सांगलें. तशेंच ताणें सत्यजीत रे आनी आदूर गोपालकृष्णन ह्या म्हान फिल्म निर्मात्यांचो उल्लेख केलो. ह्या निर्मात्यांच्या चित्रपटांमदी सार्वत्रिकतायेची मूल्यां आशिल्ली म्हण  तांचे चित्रपट संवसारीक प्रेक्षकांक आकर्शीत करताले.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!