गोंयदेश/संवसारसांस्कृतीक खबरो

‘व्हिजन कोंकणी’ येवजणे खाला उजवाडाक येतली 100 दर्जेदार पुस्तकां

अनिवासी भारतीय उद्देजक मायकल डिसोझा हांची 40 लाखांची मजत

konkani : कोंकणी लेखकांक आनी प्रकाशकांक पुस्तकां छापूंक जावपी अर्थीक अडचण पयस करपाच्या हेतान मंगळुरूच्या विश्व कोंकणी केंद्रान फुडल्या पांच वर्साच्या काळांत 100 दर्जेदार पुस्तकांक आदार करपा खातीर दुबयंत राबितो करपी अनिवासी भारतीय उद्देजक आनी समाजसेवक मायकल डिसोझा हांचे वांगडा ‘व्हिजन कोंकणी’ हे येवजणे खाला बिरेस्तार ता. 16 फेब्रुवारी दिसा समजिकाय कबलात केली. हे येवजणे खातीर डिसोझा हांणी 40 लाखांची तजवीज केल्या.

फाटले 8 फेब्रुवारी दिसा विश्व कोंकणी केंद्राच्या सुवाळ्यांत कोंकणी सरदार बस्ती वामन शणैच्या पुतळ्याचे अनावरण केले उपरांत गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हाजिरेंत जाल्ल्या भव्य सुवाळ्यांत डिसोझा हांणी आपल्या मनांतली ही येवजण जाहीर केल्ली.

बस्तीमामान कोंकणी खातीर दवरिल्लें दायज पळोवन आपूण भारावन गेला. विश्व कोंकणी केंद्राचो वावर दोळे दिपकावपी आसा. तो फुडें व्हरपाक दर कोंकणी मनशान आदार दिवचो अशें डिसोझा हांणी मागिल्लें.

कोंकणी ही आमची भास गिरेस्त करपा खातीर कितेंय तरी करपाकूच जाय, अशें मनाक दिसतालें. ते फाटभुंयेर कोंकणीत दर्जेदार साहित्य तयार जावचें म्हूण शंबर पुस्तकां प्रकाशीत करपाक आपूण आदार करता अशें, डिसोझा हांणी उतर दिल्लें. ते प्रमाण केंद्राचॆ अध्यक्ष नंदगोपाळ शणै आनी डिसोझा हांणी कबलातीचेर सयो केल्यो.

लिपी, प्रांत असलें कसलेंच बंधन हे येवजणेक ना. दर्जेदार साहित्य निर्मीती खातीर लेखकांनी फुडाराक हे येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन डिसोझा हांणी केलां. कबलातीच्या वेळार केंद्राचॆ उपाध्यक्ष बी. आर. भट, कवी मेलवीन रॉड्रीगीस, विश्वस्थ डॉ. बी. देवदास पै, संयोजक सहाना किणी, कवी आनी विचारवंत तितस नोरोन्हा, जेश्ठ कलाकार ए. डी. सिक्वेरा, आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुरूदत्त बंटवाल हांणी डिसोझा हांची वळख केली. व्हिजन कोंकणीचे मुख्य संपादक एच. एम. पेरनाल हांणी प्रकल्पाची म्हायती दिली. येवजणेचो तपशील वेळचेवेळार कळयतलें, अशें बंटवाल हांणी सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!