देश/संवसार

‘पोर्न’ व्यसनी बापायाची अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराचो यत्न

35 वर्सां पिरायेच्या पोर्न व्यसनी मनशान आपल्या किशोरवयीन चलयेचेर बलात्कार करपाचो यत्न केलो. मागीर तिका मारली. बलात्काराच्या यत्नांत 13 वर्सां पिरायेचे चलयेन आपल्या बापायक प्रतिकार केलो. मागीर ह्या खून करप्यान तिका मारली. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी ह्या मनशाक अटक केल्या.

पुलिसांनी हे घडणुके विशीं  सांगलें ह्याच कायद्याखाला ताणें हो गुन्यांव केलो. तशेंच ह्या प्रकरणांतल्या कॅमेऱ्याचे फुटेज पुलिसांक मेळ्ळ्यात. आरोपी आनी ताची धूव रानांत भोंवतना दिसता. मागीर ताणें हो गुन्यांव केलो. हैदराबादच्या मियापूर शारांत ही घडणूक घडली. सुरवेक आरोपींनी आपली धूव बेपत्ता जाल्या अशी कागाळ केल्ली. हें सगळें ताणें कल्पना केल्लें. तशेंच हे चलयेची मेल्ली कूड 14 मे दिसा मेळ्ळी अशें पुलिसांनी सांगलें. ‘टायम्स ऑफ इंडिया’ हांणी ही खबर दिल्या.

अल्पवयीन चलयेची कूड मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजाचेर आदारून चवकशी सुरू केली. आरोपी आनी ताची धूव रानांत पावल्यात अशें दिसून आयलें. मियापूर एसीपी पी. हें कुटुंब मुळांत मेहबूबनगराचें आसा अशें नरसिंह राव हांणी सांगलें. चलयेची आवय दिसपट्टी पगार दिवपी म्हणून काम करता. 7 जून दिसा सकाळीं 9 वरां मजगतीं चली घरांतल्यान भायर सरली अशें चलयेचे आवयन सांगिल्लें. ह्या चलयेन म्हणलें, म्हाका ह्या घरांत रावपाक जायना. ते उपरांत चलयेच्या नात्यांतल्या लोकांनी चलयेच्या बापायक हे चलयेची म्हायती दिली. ते उपरांत आरोपी रोखडोच सायकलीन रानाचे वटेन गेलो. सायकल थांबयली आनी चलये वांगडा रानांत खोल भितर सरून आरोपीन आपल्या अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार करपाचो यत्न केलो. मागीर हे चलयेन प्रतिकार केलो आनी कितें जालें तें हांव आवयक सांगतलों. हाचे उपरांत भियेल्ल्या आरोपींनी तिका चाकू मारली. उपरांत तिची विवेकबुध्दी उणी जाली, पूण तो तिका मरण येमेरेन तिका चाकू मारत रावलो. उपरांत तो तिका तेच अवस्थेंत सोडून घरा गेलो. कपडे बदलून तो परत ह्या जाग्यार आयलो. चली मेल्ली काय? हें तपासल्या उपरांत तो आपल्या बायलेच्या जाग्यार गेलो, जंय ती दिसपट्टी कमाई करता आनी तिका ती चली बेपत्ता आसा अशें खोटें सांगलें. ते उपरांत पुलिसां कडेन कागाळ दाखल जाली.

पुलिसांनीय सांगलें की चलयेची चवकशी जाली? हें विचारपा खातीर आरोपी पुलीस स्टेशनाक भेट दितना रावले. तशेंच ताका चली सोदची पडटली, म्हजी चली खंय आसतली? ह्या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यान हें विचारतना आपूण रडटा अशी म्हायती दिली. पुलिसांनी ताचेर दुबाव आयले उपरांत ताणें गुन्यांव कबूल केलो आनी ताची पुराय चवकशी केली. ताका पुलिसांनी न्यायालयांत हाजीर केलो. ते उपरांत आरोपीक न्यायालयीन ताब्यांत धाडला.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!