सांस्कृतीक खबरो

कविता : म्हादय तुका वाटोवंक…

केन्ना येवक ना अशे संकष्ट,
म्हादय आवय तुजेर आयला.
मता मेळची म्हण २०१७ वर्साउपरांत
तुका परत फुड्या केल्या.

म्हादय आवय तुका वाटोवंक
उलो मारलो.
तेन्ना गोवा फॉरवर्ड, गोवा फॉरवर्ड, गोवा काँग्रेस, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस फुड्या आयले.
गोयकार सगले सगळे विसरोन
एकठाय जावंक पावले.

देवाक फोडला नाल्ल, घातला राखणेचो साद.
बळीष्ट कर्नाटक खुब माजला.
कपटी भाजपा चेर विश्वास दवरपाक मेळना.
गोय तुज्या राखणेक ऊठला.
जीण तुका ओपपाक तयार जाल्या.

गोयची राना, रानान आसली जनावरा
तिगपाक तु जाय.
रस्त्यार लोक देवले,
गोयच्यो वाटो बंद करूया,
म्हण आवाज येता.

किदे जायत आनी किदे ना जायत
हे सागंपाक येयना.

कारण तुका वाटोवंक उलो आयला.
गोयान तुजी मुक्तता करपाक लडाय
सुरू जाल्या.

पोर्तुगीजांचो गुळयो खावपी गोयकार
तुका वाटोवंक परत गुळयो खातले.
वयल्यान जरी वग्गी दिसले तरी
अस्तित्व राखणेक जीवान जीव
आसा सर लडतले.

– अजय जल्मी,
केरी फोंडा.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!