देश/संवसारसांस्कृतीक खबरो

शेणै गोंयबाब स्मारक प्रश्नोत्तरी सर्तींत अरुण पै पयलें

पळ्ळुरुती/कोची:
विश्व कोंकणी दिसा निमितान कोची पळ्ळुरुती हांगा घडयलें. शेणै गोंयबाब स्मारक प्रश्नोत्तरी सर्तींत अरुण एस.पै (टी.डी.हय स्कूळ,कोची) हांका पयलें इनाम फावो जालें. जाल्यार नंदगोपाल पी.काम्मत (टी.डी.हय स्कूळ) हांका दुसरे इनाम आनी सिया ए.पै (टी.डी.हय स्कूळ) हांका तिसरें इनाम फावो जालें. जैतवंतांक पयलें इनाम रु.३०००,दुसरें इनाम रु.२००० तीसरे इनाम रु.१००० रोक, प्रमाणपत्र आनी यादस्तीक भेटेयलें.

विश्व कोंकणी दिसा निमितान केरळ कोंकणी अकादमीचे वतीन कोची पळ्ळुरुती हांगाच्या एस.वी.डी विध्यानिकेतन इंग्लीश मीडियम्म हय स्कूळ सभाघरांत घडयलें कार्यावळीचें नामनेचे लेखक आर.एस.भास्कर हांणी उकतावण केलें. केरळ कोंकणी अकादमीचें अध्यक्ष पी.एन.कृष्णन हाणें यजमानपण चलयलें.

एस वी डी विध्यानिकेतन इंग्लीश मीडियम हय स्कूळ मुख्यअध्यापिका बिना अनिल कुमार, मानेजर टी.एन. कण्णन, वैश्य समाज अध्यक्ष के.बी.कृष्णकुमार, शरत राव (भारतीय नवदळ), सत्यवती लक्ष्मीनाथ, डाॅ.विध्या विजयकुमार हांणीं उलेयले. आकादमीचे सरकार्यदर्शी चन्द्रबाबू यू.शेटी हांणें येवकार दिल्लो जाल्यार सारस्वत असोसिएशन अध्यक्ष प्रो.जी.मोहन राव हांणी उपकार मागलो.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!