गोंयदेश/संवसार

‘सासणाच्या फुडाराची सगळ्यांत व्हडली जापसालदारकी मनशाचेर’

आमी जैवविविधताय, रान आदी संवर्धनाचेर उलयतात. आमी फकत धर्तरे वयल्यान घेवन ताचे बदला तिका एकूच कोयर दित आयल्यात. सासणाच्या फुडाराची सगळ्यांत व्हडली जापसालदारकी मनशाचेर आसता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी सगल्या जनावरांकय हें गरजेचें आसा अशें स्पश्ट केलें.

गोंय प्रदुशण नियंत्रण मंडळान आयोजीत केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण आनी टिकावूपण परिशदेच्या समारोप सुवाळ्यांत यादव उलयताले. प्लॅटफॉर्माचेर मंत्री निलेश काब्राल, मुखेल सचीव पुनीत कुमार गोयल, सीआयआयचे नितीन प्रसाद, सीमा अरोड़ा, महेश पाटील आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

मंत्री यादव हांणी फुडें सांगलें, भारतान अमृतकलांत प्रवेश केल्या उपरांत पयल्या अर्थसंकल्पांत राष्ट्रीय पाचवी हायड्रोजन आनी पाचवी वाड करपा खातीर हेर गजालींची तजवीज केल्या. पाचव्या पतपुरवठ्याक चालना दिवपाचो निर्णय घेतला.

पयलीं उद्देगांक पर्यावरण, रान, सीआरझेड, अभयारण्य आदी खात्यांतल्यान वेगवेगळी मान्यताय घेवची पडटाली. पूण पर्यावरण मंत्रालयान नवे पोर्टल सुरू केलां, थंय आतां हे सगळे परवाने एकाच सुवातेर मेळटले. देखून पर्यावरण आनी उदरगत एकामेकांक विरोध करपी न्हय तर एकठांय काम करपाक शकतात.

देशांत ई-कोयराचें प्रमाण चड आसून तें दिसानदीस वाडत आसा. फुडल्या काळांत 15 ते 20 टक्क्यांनी वाड जातली. ई-कोयर कसो रिसायकल करून परत वापर करूं येता हाचेर सगळ्यांनी काम करप गरजेचें. एकेच फावट वापरांत येवपी प्लास्टीकांचेर पुरायपणान बंदी घाल्या.

पर्यावरणाक अनुकूल उपकरणां, कोयर वेवस्थापन, वेगवेगळीं रिसायकल मशीन आदी वेगवेगळ्या कंपनींनी परिशदेच्या आवारांत प्रदर्शन केलें. पर्यावरण मोगी नागरिक, कॉलेजींतल्या विद्यार्थ्यां सयत वेगवेगळ्या कंपनींचे प्रतिनिधीय ह्या प्रदर्शनाक हाजीर आशिल्ले. ताणें मशीनांविशीं तशेंच वेगवेगळ्या उपकरणांविशीं म्हायती मेळयली.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!