देश/संवसारसांस्कृतीक खबरो

के.पी.रामनुण्णी साहित्य अकादमी मलयाळम सल्लागार समितीचे निमंत्रक


कोची:


नामनेचे मलयाळम कथाकार के.पी.रामनुण्णी हांचें केन्द्रीय साहित्य अकादमीच्या मलयाळम सल्लागार समितीचे निमंत्रक म्हूण निवड जाली.

रामनुण्णी हांगेल्यो विसां परस कादंबर्यों आनी कथा समाहार तशेंच सबार लेखन समाहार उजवाडायल्यांय. ताका साहित्य आकादमी पुरस्कार, केरळ साहित्य अकादमी पुरस्कार आनी वयलार अवार्ड मेळन सबार पुरस्कारां बी फावो जाल्याय. ताच्या ‘सुफी परंञा कथा’ ह्या कादंबरीचे ‘सुफीन सांगील्ली कथा’ ह्या नांवानी गोकुलदास प्रभु हांचें वतीन कोंकणी अनुवाद बी जाला.


रामनुण्णी हे आतां तिरूर तुंजत्त एष़ुत्तच्चन मलयाळम विध्यापीठांत अनुबंद प्रोफेसर ह्या नात्यान कामार बी आसाय.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!