गोंय

‘रानवटी उजो नियंत्रीत करपा खातीर सरकार व्यापक येवजण तयार करतले’

फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांतल्या अभयारण्यां आनी रान वाठारांनी जाल्ल्या उज्या संबंदीं आयज रानमंत्र्याच्या हाजिरेंत नियाळ बसका जाली. राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण आनी गृह मंत्रालयान तयार केल्ल्या राष्ट्रीय रान उजो निवारण आनी वेवस्थापन येवजणेंत गोंयचो आस्पाव करपा विशींय बसकेंत चर्चा जाली.

हे बसकेंत राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए), गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार, एनडीएमए, एमओईएफसीसी, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळ (एनडीआरएफ)चे वांगडी हाजीर आशिल्ले.

सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू सौरभ कुमार हांणी गोंयांतल्या उज्याची ताजी स्थिती, उज्याचें स्वरूप आनी संभाव्य कारणां हांचेर सादरीकरण केलें. ह्या संदर्भार कलेक्टर, पुलीस अधीक्षक, उजो पालोवपी दळ आनी आपत्कालीन सेवा, भारतीय नौदल सयत लायन खात्याच्या समन्वया विशीं म्हायती दिली.

तशेंच ह्या सगळ्या संस्थांनी केल्ल्या कृती कार्यावळीचेर सादरीकरण केलें. भारतीय वायुसेना समाज, स्वयंसेवक आनी हेरांच्या सहकार्या विशीं म्हायती दिली. मजगतीं, 5 मार्चा सावन आतां मेरेन वट्ट 71 उजो पालोवपी दळ निवळ्ळ्यात.

राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाचे वांगडी आनी अतिरिक्त सचीवान रान खात्याक उज्याक लागून जाल्ल्या वाठाराचें मुल्यांकन करून बेगीनांत बेगीन दुरुस्ती उपाय चालीक लावपाचो सल्लो दिलो.

रानांतल्या उज्याक आडावपा खातीर आनी वेवस्थापन करपा खातीर राज्य सरकार एक व्यापक रान उजो वेवस्थापन येवजण तयार करतलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!