गोंयसांस्कृतीक खबरो

कोंकणी भाशा मंडळाचे वर्सुकी पुरस्कार जाहीर

30 सप्टेंबराक जावपी वर्धापन दिसाक भेटयतले पुरस्कार

मडगांव :
कोंकणी भाशा मंडळाचे 2023 वर्साचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 30 सप्टेंबराक मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनांत सांजेच्या 4.30 वरांचेर मंडळाचो 61वो वर्धापन दीस  तशेंच वर्सुकी पुरस्कार भेटवण सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्याक हे पुरस्कार भेटयतले.
वर्सुकी पुरस्कार जैतीवंत सकयल दिल्ले प्रमाण :
कोंकणी भाशा मंडळ सेवा पुरस्कार
पांडुरंग काशिनाथ गावडे
सॅराफीन कोता पुरस्कृत फेलिस्यु कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कारः
काश्मीरी समीर पावसकार
विन्सी क्वाद्रूस पुरस्कृत जुझे पियेदाद क्वाद्रूस यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कारः
हरीश कृष्णा कामत 
लिगोरियो फुर्ताद ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कारः
फा. जुझे डायस
दिनेश मणेरकार पुरस्कृत चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार:
सुहासिनी प्रभुगांवकार (सुनिता धेंपे)
दिनेश मणेरकार पृरस्कृत रामनाथ मणेरकार यादस्तीक अणकार पुरस्कार:
डॉ. मिलिंद म्हामल (पुस्तक- भारतीय तत्वगिन्यानाचो इतिहास)
नरसिंह दामोदर नायक यादस्तीक साहित्य पुरस्कार:
मिनीन आल्मेदा (पुस्तक- शिम आनी मेर)
रॉक बार्रेटो यादस्तीक साहित्य पुरस्कार:
प्रा. वसंत सैल (पुस्तक- कोमुल)
कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत रमेश वेळुस्कार यादस्तीक साहित्य पुरस्कार:
उदय नरसिंह म्हांबरो (पुस्तक- काळीज उसवलां)

 

मनोहरराय सरदेसाय यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कारः
भो. उमेश मनोहर सरदेसाय (पुस्तक- हुंदीर बाबूले)

फा. मॉरेन डिसोजा यादस्तीक युवा साहित्य पुरस्कार
डॉ. तन्वी कामत बांबोळकार 
KBM 2023
…..
2023 वर्साचें परिक्षक मंडळ:
 साहित्य पुरस्कारः
डॉ. जयंती नायक,  डॉ. प्रकाश पर्येंकार आनी विन्सी क्वाद्रुश
 बाल साहित्य पुरस्कारः
चेतन आचार्य, मीना काकोडकार आनी नयना आडारकार
 युवा साहित्य पुरस्कारः
गोपिनाथ गांवस, पांडुरंग गांवकार आनी फा. मायरन बरेटो
 सेवा पुरस्कारः
आर. बी. एस कोमरपंत, दिनेश मणेरकार आनी झिलू गांवकार
 कार्यकर्तो पुरस्कारः
नुतन साखरदांडे, सॅराफीन कोता आनी प्रशांत नायक
 शिक्षक पुरस्कारः
अनंत अग्नी, डॉ. भूषण भावे आनी प्रमोद सुर्लकार
 पत्रकारिता आनी स्तंभलेखन पुरस्कारः
ब्र. जॉन आफोंसो,  प्रकाश कामत आनी अजीत पैंगीणकार

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!