गोंयसांस्कृतीक खबरो

जागतीक डिजिटल कोंकणी कविगोश्टीत भरलो रंग…

आशावादी प्रकाशनान मांडून हाड‌ल्ली जागतीक डिजिटल कोंकणी कविगोश्टी, मार्च ५ तारिकेच्या आयतारा सांजेर ४:३० थावन ६:०० परयांत चल्ली. युरोप, गलफ तशेंच भरतांतल्या मुंबय, बेंगळूर, मंगळूर, कूर्ग, गोंय अशें वेग-वेगळ्या प्रांत्यांतल्या कविंनी ह्या कविगोश्टिंत आपलीं कविता सादर केलीं.

येवकार उलवप उलयिल्लो विश्व-कोंकणी केंद्रचो विमला वी. पै. पुरसकार जिकपी नाम्नेचो कोंकणी कवी बाब शयलेंद्र मेहतान “कशें आज डिजिटल माध्यमान वेग-वेगळ्या भंवारांत जियेतेल्यांक एका शेवोटान, एका मनान काम कर्ची वाट निर्माण करून दिल्या आनी ह्या सक्तेचो बरो उपेग करून आमी, कविंनी कोंकणी भास सगळ्या ल्हान-ल्हान भंवारांक उत्रून मुकार येवपाक एक वाट करून दिता. आज कोंकणिंत आमी एकले एकले जावन बौद्दीक चिंत्पान कांय थोडीं पावलां मुकार आयल्यांव आसुयेता पूण सामूहीक थरान आमची समाज वा आमचे कवी कित्तून पावल्यात म्हळ्ळें व्हडलें प्रश्न. बरयतेले आसात पूण वाचतेले कितले आसात? वाचतेले आसतीत पूण समजतेले कितले आसात? आनी ह्या परिगतेंत बरयिल्ल्यो कविता समाजीक स्थराचेर कितल्यो प्रसंगिकतायेच्यो? जेदना पासोन एक कवी एका समाजेचो अनभोग जोडून कविता बरयना तेदोळ पासोन त्या कवितेक कांय मोल ना” म्हणालो तशेंच विश्व-कोंकणी केंद्रचो विमला वी. पै. पुरसकार जिकपी कवी बाब उदय म्हांबरोची मटवी वळोक करून कविगोश्टी चलवन व्हरुंक मागलें.

’रात नशेची’ कवितेंत कविगोश्टिची सुरवात केल्ल्या बाब उदय म्हांबरोन “आमी कोंकणी भाशेची ग्रेसत‌काय समजुंचें व्हड मन दाकयलें तर, आमकां कोंकणी भाशीक, जांव तो खंच्याय वठारांत आसूं, पूण आमचोच भाव-भयण अशें भग्ता. देकून गोंयांत आसूं, कर्नाटकांत आसूं, केरळांत आसूं वा मुंबयांत आसूं, कोंकणी भाशीक आमचेच आनी हें चिंतप मात्र आमकां मुकार वरुंक सक्ता” म्हणालो.

तशेंच ह्या कविगोश्टिंत भाग घेतलेल्या कविंची ओळोक करून जातच समेसत कविंनी; बाब प्रसन्न निड्डोडी मुंबय (नारिचो आवाज), बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको गोंय (दोत), बाब जोन सुंटिकोप्प कूर्ग (दार), बाय वैषणवी रायकर गोंय (जिण्ये रंग), बाब लारेन्स विनोद बारबोज म्यांचेसटर युके (बरवंक चिंतलां.. वाचताय?), बाय वसुधा प्रभू बेंगळूर (म्हजी मांय‌की व म्हजी दुश्मन?), बाब उदय म्हांभ्रो गोंय (आयी), बाय मोनिका डे’सा मथायस डबलीन (मांय‌गांव आनी पर्गांव), बाब जियो आग्रार (म्हाकाय दान दीवंक शिकय), बाय उर्जिता भोबे गोंय (वोकल) म्हळ्ळीं अपुर्भायेचीं कविता सादर केलीं.


कवी वल्ली क्वाड्रसान धिन्वास पाटयले.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!