गोंयसांस्कृतीक खबरो

15 आनी 16 फेब्रुवारीक जातली पांचवी बाल साहित्य परिशद

कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत पांचवी बाल साहित्य परिशद 15 आनी 16 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसांनी रविंद्र भवन, मडगांव हांगा जातली. परिशद दोनूय दीस सकाळीं 9.00 ते सांजे 5.00 मेरेन चलतली.

गोंयांतल्या बाल साहित्याचो दर्जो वाडोवंक तशेंच भुरग्यां मदीं वाचन संस्कृताय पातळावपाचें ध्येय साद्य करूंक ही परिशद एक व्हड पावल आसा. परिशदेची तयारी नेटान चालू आसा आनी बाल साहित्याच्या मळार वावुरपी भारतांतले उत्कृश्ट वक्ते आनी लेखक हे परिशदेंत सहभागी जावन आपले विचार व्यक्त करतले.


आयचीं भुरगीं म्हणल्यार आमच्या देशाचो फाल्यांचो फुडार, हें आमकां समजलां. आयच्या भुरग्यां मदीं वाचनाची संवय विकसीत करूंक जाय आनी तांकां साहित्य आनी पुस्तकां आवडपाक जाय. देखून आयच्या काळा प्रमाण पुस्तकां आनी हेर वाचन साहित्य उजवाडावपाची आनी विकसीत करपाचीय गरज आसा. ह्याच हेतून कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान 2017 वर्सा सावन चार बाल साहित्य परिशदो घडोवन हाडल्यो.आयज मेरेन 1000 वयर शिक्षक, लेखक, चित्रकार आनी साहित्य मोगींक ताचो फायदो जालो.


परिशदेक हजर रावंक इत्सूक आशिल्ल्या शिक्षक, लेखक, वाचक तशेंच बाल साहित्य मोगिंनी गुगल फोर्म भरून आपली नांव नोंदणी करची असो उलो आयोजकांनी मारला.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!