गोंय

पणजी पुलीस स्टेशनाचेर हल्ल्या प्रकरणाची सुनावणी 17 फेब्रुवारी मेरेन स्थगीत

महसूल मंत्री बाबूश मोनसेराट आनी ताची आमदार बायल जेनिफर मोनसेराट हांचो आस्पाव आशिल्ल्या पणजी पुलीस स्टेशनाच्या हल्ल्या प्रकरणाची सुनावणी 17 फेब्रुवारी मेरेन स्थगीत दवरल्या.

आतां ही सुनावणी दक्षिण गोंयचे प्रधान अधिवेशन न्यायाधीश इरशाद आघा मुखार जातली आनी आयज सगळे दुबावीत ह्या नव्या न्यायालयांत हाजीर आशिल्ले.

पूण आदलो आमदार टोनी फर्नांडीस हाचे वांगडा दुबावीत मोनसेराट जोडपें आयचे सुनावणेक गैरहाजीर उरले. ताचे वतीन ताच्या वकिलान हाजीर नाशिल्ल्याचो अर्ज सादर केलो.

ह्या प्रकरणांत सीबीआयन आरोपपत्राची जतनाय घेतल्या आनी हे सुनावणेक तांचे वकील हाजीर आशिल्ले. ह्या प्रकरणांत वट्ट 37 दुबावितां आड आरोपपत्र दाखल केलां.

दुबावितां मदल्या एका मनशान पासपोर्टाचें नुतनीकरण करपाचें आशिल्ल्यान न्यायालयान पासपोर्ट जारी करपा खातीर अर्ज केला.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!