अर्थीक खबरो

पयल्या धा गिरेस्त वळेरेंतल्यान गौतम अदानी भायर

अदानी गटाचे अध्यक्ष गौतम अदानी हांणी संवसारांतल्या पयल्या धा गिरेस्त लोकांच्या वळेरेंतल्यान भायर सरला. ब्लूमबर्ग अब्जाधीश यादी प्रमाण अदानीक एकाच दिसा 8 अब्ज डॉलर लुकसाण जालें. 29 जानेवारीक ताची संपत्ती 92.7 अब्ज डॉलर आशिल्ली, जी सोमारा 84.4 अब्ज डॉलर जाली. हाका लागून अदानी हे वळेरेंत 11वे सुवातेर पावला.

अदानीची संपत्ती एका सप्तकांत 35.6 अब्ज डॉलर उणी जाल्या. २० नोव्हेंबर २०२२ दिसा अदानीची संपत्ती १५० अब्ज डॉलर मेरेन पावली. ते उपरांत ताची निव्वळ संपत्ती 65.6 अब्ज डॉलर उणी जाल्या. अदानी गट हो भारतांतलो सगळ्यांत व्हडलो बंदर संचालक. भारतांतली सगळ्यांत व्हडली उश्णताय कोळसो उत्पादक आनी सगळ्यांत व्हडली कोळसो वेपारी कंपनीय ह्या पंगडाची मालकी आसा.

अदानी 4 एप्रील 2022 दिसा सेंटेनियल क्लबांत भरती जालो. शंबर अब्ज डॉलरापरस चड निव्वळ संपत्ती आशिल्ल्या व्यक्तींक सेंटबिलियनर म्हण्टात. ताचे आदीं एप्रील २०२१ वर्सा अदानीची संपत्ती ५७ अब्ज डॉलर आशिल्ली. अदानीची निव्वळ संपत्ती 2021-2022 वित्तीय वर्सा संवसारांतल्या सगळ्यांत नेटान वाडली.

अमेरिकेंतल्या हिंडेनबर्ग रिसर्चाच्या अहवालांत अदानी गटाचेर स्टॉक हाताळणी, पयशे लुटप आनी लेखा फटवणूक करपाचो आरोप केला. ते उपरांत अदानी गटाच्या शेअरांचे दर व्हड प्रमाणांत देंवले.

अदानी गटान हिंडेनबर्ग अहवालाक 413 पानांची जाप दाखल केल्ली. अदानी गटान ह्या अहवालाक भारताचेर हल्लो करपाचें कट अशें म्हणिल्लें. चुकीची म्हायती आनी आंशिक तथ्यांची भरसण करून हो अहवाल तयार केला आनी तातूंत आशिल्ले आरोप निराधार आनी बदनामी करपाचो हेतू आशिल्ले अशें अदानी पंगडान सांगिल्लें.

संवसारांतले हे सगळ्यांत गिरेस्त लोक

१) बर्नार्ड आर्नाल्ट ——– १८९

२) एलान मस्क —— १६०

३) जेफ बेजोस —— १२४

4) बिल गेट्स —— 111

५) वॉरेन बफे ——- १०७

6) लॅरी एरिसन ——– 99.5

७) लॅरी पेज ——— ९०

8) स्टीव बाल्मर —–86.9

९) सर्गेई ब्रीन ——८६.४

10) कार्लोस स्लिम हेलू —— 85.7

11) गौतम अदानी —— 84.4

12) मुकेश अंबानी —— 82.2

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!