गोंय

भजी तळून एलपीजीच्या दर वाडपाचो काँग्रेसीन केलो निशेध

गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीन गोवा काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष बीना नायक हांचे वांगडा पार्वती नागवेकार, प्रतिक्षा खलाप, रेणुका देसाई आनी महिला काँग्रेसीचे हेर पदाधिकारी. ह्या निशेधा खातीर मिडिया विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पंजीकार, सरचिटणीस विजय भिके, जिल्लो अध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर, मंगलदास नायक आनी उत्तर जिल्लो काँग्रेसीचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले.

पेट्रोलियम आनी तेल विपणन कंपनींनी दोन दिसां आदीं देशी आनी वेपारी एलपीजी सिलिंडरांचे दर युनिटाक 50 आनी 350 रुपया वाडपाची घोशणा केल्ली.   एक आगळें निदर्शन करून काँग्रेसीच्या महिला मुखेली बीना नायक हांच्या फुडारपणा खाला महिलांच्या पंगडान मापसा हांगाच्या व्यस्त शुक्रारा बाजारांत ‘भजे’ तळून देशांत हालींच एलपीजी वाडपा आड निशेध नोंद केलो.

नायक हेर महिलां वांगडा मापुसाच्या व्यस्त बाजाराच्या दिसा बाजारांतल्या एका मुखेल सुवातेर लांकूड जळोवपी चुलीची वेवस्था करून धपको निर्माण केलो आनी पकौडे तळपाक लागले आनी दराक राज्य आनी मध्य भाजपा सरकारा आड घोशणा करपाक सुरवात केली.

“काँग्रेसीच्या काळांत दर गॅस सिलिंडराक 410 रुपया आशिल्ले, डबल इंजिन भाजपा फुडारपणा खाला सरकारान आयज सिलिंडराचें मोल 1,117 रुपया मेरेन व्हेलां. गरीब लोक कितें करपाचे आसात? चलनवाडीक लागून ते कोणा कडेन सुटका मेळटले?” हें एक काळजाविरयत सरकार जें सामान्य मनशाचो हुस्को करिना.” नायक म्हणालो.

LPG

केंद्रांतल्या काँग्रेसीच्या फुडारपणा खाला चलपी सरकाराच्या काळांत एलपीजीचें मोल 410 रुपया आसतना केंद्रीय बायलां आनी बाल विकास मंत्री स्मृति इराणीन खांदार सिलिंडर घेवन रस्त्यार कसो धपको दिल्ल्याचो उगडास तिणें केलो.

“स्मृती इराणी आयज खंय ​​लिपून आसा? ती एक उतर कित्याक उलयना? आमचें काँग्रेस सरकार लोकांचो हुस्को आनी संवेदनशील आशिल्लो, पूण ह्या भाजपा सरकाराक गरीबांचो कांयच हुस्को ना. उरफाटें वेंचणुके आदीं ते सगळ्या गजालींचे दर वाडयतात. ते.” लोकांचीं खिशां निचोडटात.” तिणें सांगलें.

हेर महिला फुडाऱ्यांनीय एलपीजी सिलिंडरांचेर केल्ल्या वाडीचो निशेध करून बेगोबेग दर उणे करून सामान्य मनशाक चलनवाडीच्या भारांतल्यान वाटावचो असो उलो सरकाराक मारला.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!