गोंय

‘फार्मागुडी किल्ल्याक दितलो नवो साज’

आयज 19 फेब्रुवारीक छत्रपती शिवाजी महाराजाची जल्मदीस देशभर मनयतात. स्वराज्य मेळोवपा खातीर सासणी वांगडा झगडपी शिवरायाचो आयज भोवमान जाता.

गोंयांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज शिवजयंती निमतान छत्रपतीक फुलांची माळ अर्पण करून येवकार दिलो.

ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या लोकांक मुख्यमंत्र्यान संबोधन केलें. फर्मागुडींतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आनी आदले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याक सोबीतकाय करतले अशें तांणी सांगलें.

2023 वर्साच्या राज्य अर्थसंकल्पांत हे खातीर आपूण येवजण करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. तशेंच हांगाच्या देवळाच्या वाठाराक सोबीत करपा खातीर मुखेल आराखडो करपाचो सरकाराचो हेत आसा.

फोंडा तालुक्याक तीर्थस्थान म्हूण उदरगत करपा खातीर आनी गोंयांतल्या आध्यात्मिक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर खूब म्हत्व आसा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कल्पना केल्ल्या प्रमाण भारत@100 निमतान देशभरांत वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायतले. हे खातीर वर्सभर गोंयांत जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले.

शिवजयंती निमतान राज्यभरांतल्या सगल्या किल्ल्यांची जीर्णोध्दार करपा खातीर आनी गोंयांत पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर सरकार यत्न करता अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.

तशेंच आयचे तरणाटे पिळगेक शिवरायाचे विचार, ताचें राजकारण आनी ताचीं धोरणां समजून घेवपाक मदत करपा खातीर गोंय विद्यापिठांत पयलेच खेपे संशोधन अध्यक्षाची थापणूक जाल्या.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!