देश/संवसार

राश्ट्रीयता आमचो हिंदुत्व: उद्धव ठाकरे

shivsena : एकनाथ शिंदेक शिवसेनाक नांव आनी धनुर्धर-बाण चिन्न दिवपाचो निर्णय वेंचणूक आयोगान घेतला. हाचे उपरांत उद्धव ठाकरे आनी ताचे फुडारी राज्यांतल्या भाजपा आनी एकनाथ शिंदे हांचेर खर आरोप करतात. हाका लागून राजकी वातावरण चड गरम जालां. हेच फाटभुंयेर आयज उद्धव ठाकरे हांणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनी भाजपाक उक्ते आव्हान दिलां. उत्तर भारतीयांच्या मेळाव्यांत ते उलयताले.

उद्धव ठाकरे हांणी म्हणलें, तुमी आनी आमी 25-30 वर्सां परस चड काळ एकामेकांक विरुद्ध आसात ही एक गजाल खात्रीची. काँग्रेस, राकांपा आनी शिवसेना (shivsena). हांव उत्तर भारतीय आनी महाराष्ट्री म्हणना. तर कितें जालें की आमी हिंदू आशिल्ले, आयज लेगीत हांव म्हणटां हांव हिंदू, हांव केन्नाच हिंदू धर्म सोडलो ना आनी केन्नाच सोडचो ना. हिंदुत्व न्हय तर भाजपा सोडलो. भाजपा हिंदुत्व न्हय आनी तांचें हिंदुत्व आमचें हिंदूत्व न्हय. आमकां तें मान्य ना, हांव उक्तेपणान सांगतां. बापायन शिकयल्लें तें हिंदू धर्म न्हय. म्हज्या बापायचे भाशेंत राष्ट्रवाद हो आमचो हिंदूत्व. आमचो हिंदू धर्म देशाक जोडिल्लो आसा. पूण तांचें हिंदूत्व म्हणटात तुमच्या मदीं झगडात, कुटुंबांत झगडात, पक्षांत झगडात आनी सत्ता मेळोवची.” उद्धव ठाकरे हांणीय हे प्रसंगाचेर अशें सांगलें.

उद्धव ठाकरे म्हणालो, काल तांणी माझें धनुष-बाण काडून घेतलें, आतां प्रभुरामचंद्र स्वता म्हजे वांगडा आयला. ह्या योगायोगाक आनीक कितें म्हणचें तें कळना. पूण केन्ना केन्ना अशीं गजाली घडटात. काल रस्त्यार देंवून एक आव्हान दिलें. म्हज्या पक्षाचें नांव आनी धनुर्धर-बाण चोरून घेतिल्ल्यांक हांव आव्हान दितां की तुमी मनीस आसल्यार, तुमकां धैर्य आसल्यार म्हज्या चोरिल्ल्या धनुष्य-बाणान म्हजे मुखार येयात, हांव म्हजी मशाल घेवन मुखार येवन पळोवया कितें जाता?”

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!