गोंयदेश/संवसार

छ. शिवरायांक लागूनच ‘सप्तकोटेश्वर’ची  पुनर्बांदणी जाली

shivjayanti : छत्रपती शिवाजी महाराजाची जल्मदीस आयज राज्यांत तशेंच देशभर व्हड उमेदीन आनी उमेदीन मनयतात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान सगळ्यांक शिवजयंतीची शुभेच्छा दिल्या. ह्या संदर्भार उलयतना तांणी शिवाजी महाराजाचें इतिहासांतल्या योगदानाचेर भर दिलो.

मोगल आनी परकी आक्रमकांनी देशांतल्या हिंदू देवदेवतांचीं देवळां नश्ट केलीं पूण शिवाजी महाराजान हें दुश्ट चक्र थांबयलें. महाराजान जायतीं देवळां परतून बांदलीं. आक्रमकांनी नश्ट केल्लीं बांदावळीं राजांनी बांदलीं.

ह्या संदर्भांत शाहान सप्तकोटेश्वर देवळाचो उल्लेख केला, जें हालीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत उक्तावण केलां. गोंयच्या राजादेवता श्री सप्तकोटेश्वर देवळाच्या पुनर्बांदणी फाटल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजाचें व्हड योगदान आसा.

गोंयचें सप्तकोटेश्वर देवूळ फकत छत्रपतीक लागून परतून बांदलें असो उल्लेख शाहान आपल्या उलोवपांत केला. शिवशाहिर बाबासाहेब पुरंदर हांणी कल्पिल्ल्या शिव सृष्टीचें उक्तावण अमित शाह पुण्यांतल्या आंबेगांवांत करतालो, तो त्या वेळार उलयतालो.

आयज छत्रपती शिवाजी महाराजाची जल्मदीस देशभर तशेंच राज्यभर व्हड उमेदीन आनी उल्लासान मनयतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी महाराष्ट्रांतल्या शिवनेरी किल्ल्यांत छत्रपती शिवाजी महाराजाची जल्मदीस व्हड उमेदीन मनयली.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!