गोंय

डोना पावला जेटी 4 वर्सां उपरांत उगडली….

आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ डोना पावला जेटी फाटल्या चार वर्सां सावन नवनिर्माणा खातीर बंद आशिल्लें. काम जाता. पूण उगडपाचो पत्तो नाशिल्लो. निमाणें पर्यटन मंत्र्याच्या वाडदिसाचो वेळ आयला. ह्या कार्यावळी खातीर आमदार आनी हेर फुडाऱ्यां सयत मुख्यमंत्री हाजीर आसतले अशें थारायलें.

केंद्र सरकाराच्या महत्वाकांक्षी कोस्टल सर्किट प्रकल्पा खाला राज्य सरकाराच्या पर्यटन खात्या वतीन डोना पावला जेटीची जीर्णोध्दार आनी सोबीतकाय हातांत घेतली. पर्यटक आनी थळावे लोक फाटलीं कितलींशींच वर्सां ही जेटी सुरू जावपाची वाट पळयतात.

हे जेटीचें सोबीतकायचें काम पुराय जाले उपरांत लेगीत ताचें उक्तावण जालें ना. निमाणे पर्यटन मंत्री रोहन खानवाटे हांणी आयज ही जेटी जाहीर केली. नव्यान उक्तावण जाल्ल्या जेटीचेर पर्यटन खात्यान घाल्ल्या मंडळांत व्हडल्यांक 50 रुपया आनी 10 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक 25 रुपया शुल्क भरपाचो उल्लेख केला.

नव्यान दुरुस्त केल्ल्या आनी नवीनीकृत केल्ल्या जेटींचेर शुल्क आकारतले, पूण फकत पर्यटकांक लागू जातले आनी थळाव्या लोकांक प्रवेश फुकट आसतलो अशें पर्यटन मंत्री खानवटे हांणी जाहीर केलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!