गोंय

उज्याच्या घडणुकां संबंदी मुख्यमंत्र्यान बसका आपयली

CM pramod sawant : मोर्ले, सत्तरीच्या रानांनी सतत उजो लागपा संबंदी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बेगोबेग बसका आपयल्या. ही बसका आयज मंगळारा रातच्या धा वरांचेर जातली. ही बसका मोर्ले-सत्तरी हांगाच्या कम्युनिटी हॉलांत जातली.

हे बसकेंत ह्या रान वाठारांतल्या उजो, रानवटी उजो नियंत्रण आनी उपायांचेर चर्चा करून ठोस कार्यावळ तयार करूं येता. हे बसकेक राज्य रान मंत्री विश्वजीत राणे, राज्य आपत्ती वेवस्थापन अधिकारी, रान अधिकारी हाजीर आसतले.

मजगतीं, ह्या उज्याच्या घडणुकांची चवकशी करपाचो आदेश दिला. गुन्यांवकार मेळूंक ना जाल्यार रान अधिकाऱ्यांक केस दाखल करपाची शिटकावणी दिल्या अशें सुत्रां वयल्यान कळटा.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!