देश/संवसार

1000 भासो आशिल्लें गूगलाचे एआय मॉडेल

ChatGpt: गूगलान फाटल्या नोव्हेंबरांत जाहीर केल्लें की, संवसारांतल्या 1000 चड उलोवपी भासो उलोवपी USM मॉडेल तयार करतले.
यूएसएम वा युनिव्हर्सल स्पीच मॉडेला विशीं उलयतना कंपनी म्हणटा, ही एक पद्दत जी कंपनीक जायतीं ध्येयां साध्य करपाक मदत करतली. ते खातीर गूगलाचें हें पयलें पावल.

ही कृत्रीम बुध्दी आपल्या लक्ष्या मेरेन पावपाक आनी chatgpt मात करपाक 1000 भाशांचेर काम करता.

तज्ञांच्या मतान यूएसएम हो आर्विल्ल्या भाशण मॉडेलाचो एक घटक अशें म्हण्टात. सध्या यूएसएमांत शंबरां परस चड भासो आसात असो दावो गूगल करता.

फुडाराक यूएसएम व्हड प्रणालीची बुन्याद म्हणून काम करतले अशेंय गूगलान सांगलां. तेच बरोबर फुडाराक गूगल आपल्या उत्पादनां खातीर नवी खाशेलपणां दितलो अशी आस्त आसा.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!