देश/संवसार

तुर्कस्थानात भयानक भूंयकांप; 2300 जणांक मरण

Turkey earthquake:

मध्य तुर्कस्तान आनी वायव्य सिरियांतल्या तीन भूंयकांपाक लागून व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. आतां मेरेन ह्या भूंयकांपाक लागून 2300 जाणांक मरण आयलां. कोसळिल्ल्या इमारतींच्या कोळशाखाला अजूनय शेंकड्यांनी लोक पुरल्यात. ह्या कारणाक लागून मरण आयिल्ल्या आनी जखमींचो आंकडो आनीक वाडपाची शक्यताय आसा.

तुर्कस्तानांतल्या आपत्कालीन खात्यान ह्या भूंयकांपाक लागून जाल्ल्या लुकसाणा विशीं चड म्हायती दिल्या. हे म्हायती प्रमाण तुर्कस्तानांत आयिल्ल्या 7.8 तीव्रतेच्या भूंयकांपाक लागून आतां मेरेन 1498 जाणांक मरण आयलां. आतां मेरेन सिरियांत 810 जाणांक मरण आयलां. देखून आतां मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 2308 जाला.

सिरियांत सोमारा (6 फेब्रुवारी) पयलींच 7.8 तीव्रतेचो भूंयकांप जालो. ते उपरांत कांय वरांच्या अंतरान आनीक दोन व्हड भूंयकांप जाले. वट्ट तीन भूंयकांपांनी तुर्कस्तानांतले म्हत्वाचे वाठार नश्ट केल्यात. तुर्कस्तानांतल्या राष्ट्रीय भूंयकांप केंद्राचो मुखेली रायड अहमद हाणें ह्या आपत्तीक इतिहासांतलो सगळ्यांत व्हडलो आनी वायट भूंयकांप अशें म्हणलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!