देश/संवसार

नागालँडांत भाजपाक एनसीपीचो तेंको?

हालींच नागालँडांत विधानसभा वेंचणूक जाल्ली. हे वेंचणुकेंत एनडीपीपी-भाजपा युतीक 37 जागे घेवन स्पश्ट भोवमत मेळ्ळां. म्हणल्यार एनसीपी 7 जागे घेवन तिसऱ्या सुवातेर आसा. तेच प्रमाण राकांपान एनडीपीपी-भाजपा युतीक तेंको दिवपाची घोशणा केल्या. एनसीपीच्या ह्या निर्णया उपरांत सगळ्यांच्यो भोंवतणीं उब्यो जाल्यो. आतां राकांपा अध्यक्ष शरद पवारान हे विशीं स्पश्टीकरण दिलां.

‘नागालँडांत निकाला उपरांत राकांपा काँग्रेसीचे 7 वांगडी वेंचून आयले. वेंचणुके वेळार मुख्यमंत्र्याक आमचो तेंको आशिल्लो. आमचो तेंको त्या जाग्याच्या मुख्यमंत्र्याक आसा, देखून आमी भाजपा कडेन युती करूंक ना अशें शरद पवार हांणी सांगलें.

“नागालँडांतलें चित्र पळयल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक थंय कसली तरी राजकी स्थिरताय हाडपाक आदार केल्यार आमी ताचे वांगडा आसात. पूण भाजपाक आमचो तेंको ना. मेघालय आनी शेजारच्या राज्यांनी वेंचणूक जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह दोगूय थंय गेले. मेघालयाच्या प्रचारांत मुख्यमंत्र्याचेर भ्रश्टाचाराचो आरोप करून तांकां हारचो उलो प्रधानमंत्र्यान केल्लो अशें शरद पवार हांणी सांगलें.

‘पूण वेंचणुके उपरांत प्रधानमंत्री सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक तो हाजीर आशिल्लो. तशेंच ताच्या सहकाऱ्यांचोय मंत्रीमंडळांत आस्पाव केल्लो. आमी ती सुवात घेतली ना अशें शरद पवार हांणी सांगलें.

तशेंच, “आमी राष्ट्रीय पांवड्यार विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांची बसका घेवपाचे प्रक्रियेंत आसात.” संसदेचें अधिवेशन दोन दिसांनी सुरू जातलें. इश्ट पक्षा कडेन चर्चा करतले अशें शरद पवार हांणी सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!